Frivilligarbete

Ju fler frivilliga Cancerorganisationerna har, desto bättre kan vi hjälpa cancerpatienterna och deras närstående. Kom med i Cancerorganisationernas verksamhet.

Bli frivillig

Bli medlem

Du kan stödja Cancerorganisationernas verksamhet också genom donationer eller genom att starta en egen insamling.

Gör en donation

Cancerorganisationernas frivilliga bildar en hörnsten i föreningarnas verksamhet. Allas insats är värdefull för att arbetet bland de cancersjuka och deras närstående ska kunna fortsätta. Det finns många olika former av frivilligarbete. Som frivillig kan du delta i talkoarbete, ge kamratstöd eller fungera som utbildare med personlig erfarenhet.

Stödpersoner

Jag vill ha en stödperson

Till Cancerföreningen i Finland hör tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer. Frivilligarbetet sker inom medlemsföreningarna.

Föreningsaktiv

Ett naturligt sätt att delta i cancerorganisationernas arbete är att gå med i avdelningarnas och klubbarnas verksamhet på det lokala planet.

De föreningsaktiva deltar i arbetet på många olika sätt. I föreningarna finns det behov av många sorters kunnande, och var och en deltar i den utsträckning som känns lämplig.

Det kan handla om aktiviteter på gator och torg lika väl som möten och seminarier. Till exempel talko- och klubbverksamheten kan vem som helst delta i.

De nationella patientorganisationernas och de regionala cancerföreningarnas och deras lokalavdelningars styrelser, arbetsgrupper och kommittéer arbetar på frivillig basis. De flesta föreningarna kan erbjuda klubb- och avdelningsverksamhet.

Mera information:

Regionala cancerföreningarna och nationella patientorganisationerna