Finlands viktigaste penningbidrag

Vi har en dröm. Vi vill leva i ett land där ingen dör i cancer. Ge ett bidrag nu. Genom att stöda forskningen kan vi nämligen besegra cancern för gott.

Cancerstiftelsens stipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut cirka 4 miljoner euro i stipendier. Totalt delar Cancerstiftelsen och dess fonder årligen ut stipendier till över hundra forskare eller forskargrupper.

Resestipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut resestipendier för studie-, kongress- och föreläsningsresor.

Stipendier för psykosocial cancerforskning

Psykosocial cancerforskning studerar de psykiska och sociala faktorer som påverkar exempelvis cancerns uppkomst, dess olika riskfaktorer, konstaterandet av cancer samt cancerns olika faser. Också den sociala miljön, exempelvis familjen och arbetsplatsen, kan vara föremål för forskningen.

Stipendienämnden och bedömningskommittéerna

Cancerstiftelsens stipendienämnder och bedömningskommitté gör expertbedömningar av alla stipendieansökningar.

Annat stöd till vetenskaplig forskning

Cancerstiftelsen stöder vetenskaplig forskning också på annat sätt än med stipendier.