Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens stipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner euro i stipendier. Totalt delar Cancerstiftelsen och dess fonder årligen ut stipendier till över hundra forskare eller forskargrupper.

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan om cancerstiftelsens stipendier, övriga forskningstipendier och doktorandstipendier.

Resestipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut resestipendier för studie-, kongress- och föreläsningsresor.

Stipendier för psykosocial cancerforskning

Psykosocial cancerforskning studerar de psykiska och sociala faktorer som påverkar exempelvis cancerns uppkomst, dess olika riskfaktorer, konstaterandet av cancer samt cancerns olika faser. Också den sociala miljön, exempelvis familjen och arbetsplatsen, kan vara föremål för forskningen.

Stipendienämnden och bedömningskommittéerna

Cancerstiftelsens stipendienämnder och bedömningskommitté gör expertbedömningar av alla stipendieansökningar.

Annat stöd till vetenskaplig forskning

Cancerstiftelsen stöder vetenskaplig forskning också på annat sätt än med stipendier.