Cancerorganisationerna

Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation vars mål är att säkerställa att alla får leva ett gott liv utan cancer eller trots cancer. Organisationen erbjuder kunskap, stöd och hopp. Cancerorganisationerna består av Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen.

Läs mer om Cancerorganisationerna

Nyheter

Delta

Cancerorganisationerna har tusentals frivilligarbetare runtom i Finland. De frivilliga är en livsviktig resurs för organisationerna. Bli medlem i en cancerförening, delta i frivilligarbetet eller gör en donation till förmån för cancerarbetet. Allas insats behövs.

Organisationen

Den övergripande benämningen Cancerorganisationerna syftar på Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen. Till Cancerföreningen i Finland hör tolv regionala cancerföreningar och fem nationella patientorganisationer. Cancerföreningen i Finland är registerförare för Finlands Cancerregister.

Verksamhet

Cancerorganisationerna bedriver mångsidig, sakkunnig och effektfull verksamhet både lokalt och nationellt. Verksamheten tar sikte på att stödja de cancersjuka, förebygga cancersjukdomar och minska sjukdomarnas skadeverkningar. Uppdraget är att ta fram, tolka och förmedla kunskap och att tillhandahålla rådgivning, stöd och tjänster åt cancerpatienter och deras närstående.

Publikationer

Cancerorganisationerna ger ut tidningen Syöpä-Cancer samt statistiska och vetenskapliga publikationer och olika broschyrer. Cancerorganisationernas medlemsförening Cancerpatienterna i Finland rf publicerar handböcker för patienter och deras närstående.

Tidningen Cancer

Cancer är Cancerorganisationernas tidskrift som ger aktuell och tillförlitlig information om förebyggande och behandling av cancer och om cancerforskning.