Gå direkt till innehållet

Annat stöd till vetenskaplig forskning

Cancerstiftelsen stöder vetenskaplig forskning också på annat sätt än med stipendier.

Stiftelsen stöder Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut (Foundation for the Finnish Cancer Institute). Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut finansierar forskningsarbete (forskarprofessurer, längre hunna forskares befattningar, doktorsforskares befattningar) och delar ut stipendier. Dessutom delar den ut kurs- och resestipendier för kliniska cancerläkares fortbildning och för cancerforskares deltagande i internationella konferenser. Stiftelsen har också ordnat ett flertal internationella konferenser för cancerforskare.

Cancerstiftelsen stöder samnordiska forskningsprojekt som finansieras av Nordiska cancerunionens (NCU) cancerforskningsfond.

På basis av privata initiativ eller ansökningar kan Cancerstiftelsen från fall till fall välja att stöda vetenskapliga konferenser om cancerbekämpning som ordnas i Finland samt annan vetenskaplig verksamhet kring cancerförebyggande.

Tillsammans med Tammerfors universitet finansierar Cancerstiftelsen en deltidsprofessur (20 %) inom cancerepidemiologi vid enheten för hälsovetenskaper vid Tammerfors universitet. Professorn leder kurser inom det internationella epidemiologiska fortbildningsprogrammet och ger handledning åt doktorander.