Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens stipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner euro i stipendier. Totalt delar Cancerstiftelsen och dess fonder årligen ut stipendier till över hundra forskare eller forskargrupper.

CANCERSTIFTELSEN UTLYSER STIPENDIER FÖR ÅRET 2020

för biologisk, klinisk, epidemiologisk och psykosocial forskning kring cancer. Ansökningstiden är 1.6.–21.8.2020.

Du kan fylla din ansökan här

Annonsering i tidning(pdf)

 

Cancerorganisationernas webbtjänst för stipendieansökningar.

Med hjälp av denna webbtjänst kan du fylla i din ansökan om stipendium på nätet. Till ansökan bör man bifoga en forskningsplan och den huvudsökandens publikationsförtecking för de senaste fem åren (inga andra bilagor får bifogas med ansökan) som bör sändas bara elektroniskt före 21.8. midnatt. Webbtjänst.

Cancerstiftelsen sr insamlar, behandlar och använder personuppgifter om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifterna lagras i stiftelsens databas för stipendieansökningar. Läs mer.

Anvisningar för ansökan om cancerstiftelsens stipendier, övriga forskningstipendier och doktorandstipendier. Läs mer.

Utdelningen sker två gånger om året. På våren beviljas resestipendier. På hösten beviljas stora stipendier, de övriga stipendierna till forskargrupper, doktorandstipendierna och stöd till psykosociala cancerforskningsprojekt.

Resestipendierna delas ut i maj, forskningsstipendierna i november. Resestipendier ansöks i februari, forskningsstipendier i juni-augusti. Läs mer on beviljade stipendier:

Beviljade forskningsstipendierna 2016 (på finska)

Beviljade forskningsstipendierna 2015 (på finska)

Fonder och stipendienämnden

Cancerstiftelsen har ett femtiotal aktiva fonder ur vilka den beviljar stipendier. Den kändaste av dem är Republikens president J.K. Paasikivis fond.

Cancerstiftelsens och Cancerföreningens i Finland vetenskapliga fonder (på finska)

Stipendieansökningarna bedöms av Cancerstiftelsens stipendienämnd som består av meriterade experter inom cancerforskning. Stipendienämnden föreslår för Cancerstiftelsens styrelse vilka som ska beviljas stipendium.

Stipendienämnden och bedömningskommittéerna

Förutom Cancerstiftelsen stöder också de regionala cancerföreningarna cancerforskning. För närmare information, se föreningarnas hemsidor.

Regionala cancerföreningar

Cancerstiftelsen beviljar inte stipendier till forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 413 1456

Registerutdrag