Finlands viktigaste penningbidrag

Vi har en dröm. Vi vill leva i ett land där ingen dör i cancer. Ge ett bidrag nu. Genom att stöda forskningen kan vi nämligen besegra cancern för gott.

Cancerstiftelsens stipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut cirka 4 miljoner euro i stipendier. Totalt delar Cancerstiftelsen och dess fonder årligen ut stipendier till över hundra forskare eller forskargrupper.

Utdelningen sker två gånger om året. På våren beviljas resestipendier. På hösten beviljas stora stipendier, de övriga stipendierna till forskargrupper, doktorandstipendierna och stöd till psykosociala cancerforskningsprojekt.

Resestipendierna delas ut i maj, forskningsstipendierna i november. Resestipendier ansöks i februari, forskningsstipendier i juni-augusti. Läs mer on beviljade stipendier:

Beviljade forskningsstipendierna 2016 (på finska)

Beviljade forskningsstipendierna 2015 (på finska)

Fonder och stipendienämnden

Cancerstiftelsen har ett femtiotal aktiva fonder ur vilka den beviljar stipendier. Den kändaste av dem är Republikens president J.K. Paasikivis fond.

Cancerstiftelsens och Cancerföreningens i Finland vetenskapliga fonder (på finska)

Stipendieansökningarna bedöms av Cancerstiftelsens stipendienämnd som består av meriterade experter inom cancerforskning. Stipendienämnden föreslår för Cancerstiftelsens styrelse vilka som ska beviljas stipendium.

Stipendienämnden och bedömningskommittéerna

Förutom Cancerstiftelsen stöder också de regionala cancerföreningarna cancerforskning. För närmare information, se föreningarnas hemsidor.

Regionala cancerföreningar

Cancerstiftelsen beviljar inte stipendier till forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 405 8273

Registerutdrag (pdf, på finska)