Gå direkt till innehållet

Stipendier för psykosocial cancerforskning

Psykosocial cancerforskning studerar de psykiska och sociala faktorer som påverkar exempelvis cancerns uppkomst, dess olika riskfaktorer, konstaterandet av cancer samt cancerns olika faser. Också den sociala miljön, exempelvis familjen och arbetsplatsen, kan vara föremål för forskningen.

Cancerstiftelsens stipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut cirka 5 miljoner euro i stipendier. Totalt delar Cancerstiftelsen och dess fonder årligen ut stipendier till över hundra forskare eller forskargrupper.

 CANCERSTIFTELSEN UTLYSER STIPENDIER FÖR JUBILEUMSÅRET 2018

för biologisk, klinisk, epidemiologisk och psykosocial forskning kring cancer. Ansökningstiden är 1.6–24.8.2018.

Du kan fylla din ansökan här


Cancerorganisationernas webbtjänst för stipendieansökningar.

Med hjälp av denna webbtjänst kan du fylla i din ansökan om stipendium på nätet. Till ansökan bör man bifoga en forskningsplan och den huvudsökandens publikationsförtecking för de senaste fem åren (inga andra bilagor får bifogas med ansökan) som bör sändas bara elektroniskt före 24.8.2018 midnatt. Webbtjänst.

Cancerstiftelsen sr insamlar, behandlar och använder personuppgifter om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifterna lagras i stiftelsens databas för stipendieansökningar. Läs mer.

Anvisningar för ansökan om cancerstiftelsens stipendier, övriga forskningstipendier och doktorandstipendier. Läs mer.

Cancerstiftelsen beviljar stipendier för psykosocial cancerforskning. Stipendium kan beviljas också för beredning av en forskningsplan.

Ansökningstiden för årets 2017 stipendier för psykosocial cancerforskning är 29.5.-25.8.

Ansökan görs via stiftelsens e-tjänst.

Beviljade stipendier 2016 (på finska)

Beviljade stipendier 2015 (på finska)

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 405 8273

Registerutdrag