Finlands viktigaste penningbidrag

Vi har en dröm. Vi vill leva i ett land där ingen dör i cancer. Ge ett bidrag nu. Genom att stöda forskningen kan vi nämligen besegra cancern för gott.

Stipendier för psykosocial cancerforskning

Psykosocial cancerforskning studerar de psykiska och sociala faktorer som påverkar exempelvis cancerns uppkomst, dess olika riskfaktorer, konstaterandet av cancer samt cancerns olika faser. Också den sociala miljön, exempelvis familjen och arbetsplatsen, kan vara föremål för forskningen.

Cancerstiftelsen beviljar stipendier för psykosocial cancerforskning. Stipendium kan beviljas också för beredning av en forskningsplan.

Ansökningstiden för årets 2017 stipendier för psykosocial cancerforskning är 29.5.-25.8.

Ansökan görs via stiftelsens e-tjänst.

Beviljade stipendier 2016 (på finska)

Beviljade stipendier 2015 (på finska)

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 405 8273

Registerutdrag (pdf, på finska)