Gå direkt till innehållet

Resestipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut resestipendier för studie-, kongress- och föreläsningsresor.

Stipendierna kan sökas av cancerforskare samt andra anställda inom hälsovården som aktivt arbetar med tidig upptäckt av cancersjukdomar, vård av cancerpatienter och cancerförebyggande.

Resestipendier kan inte längre sökas i år.

Fyll i bidragsformuläret här

Beviljade resestipendier 2019 (på finska)

Information om resestipendier

Anvisningar för 2019 (pdf)

Resestipendier betalas ut mot räkningar och verifikat för utgifter som resan medfört. Resekostnaderna faktureras med Cancerstiftelsens reseräkningsblankett. Reseräkningen ska lämnas in till Cancerstiftelsen med bilagor och signatur inom sex månader efter att resan avslutades, till addressen Cancerstiftelsen, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.

Reseräkningsblankett för mottagare av resestipendier (excel)

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 405 8273

Registerutdrag (pdf, på finska)