Gå direkt till innehållet

Frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du svar på cancerpatienternas allmänna frågor gällande coronaviruset och cancer.

Resestipendier

Cancerstiftelsen delar årligen ut resestipendier för studie-, kongress- och föreläsningsresor.

Stipendierna kan sökas av cancerforskare samt andra anställda inom hälsovården som aktivt arbetar med tidig upptäckt av cancersjukdomar, vård av cancerpatienter och cancerförebyggande.

Fyll i bidragsformuläret här

Information om resestipendier

Ansökningstiden för resestipendeier är 1.-28.2.2020.

Anvisningar för 2020 (pdf)

Resestipendier betalas ut mot räkningar och verifikat för utgifter som resan medfört. Resekostnaderna faktureras med Cancerstiftelsens reseräkningsblankett. Reseräkningen ska lämnas in till Cancerstiftelsen med bilagor och signatur inom sex månader efter att resan avslutades, till addressen Cancerstiftelsen, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.

Reseräkningsblankett för mottagare av resestipendier (excel)

Beviljade resestipendier 2019 (på finska)

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 405 8273

Registerutdrag (pdf, på finska)