Gå direkt till innehållet

Frivilligverksamhet

Cancerorganisationernas frivilligverksamhet erbjuder stöd och aktiviteter för alla som på ett eller annat sätt blivit drabbade av cancer eller som vill hjälpa människor som insjuknat i cancer. Den viktigaste formen av Cancerorganisationernas frivilligverksamhet är kamratstöd. Vi erbjuder även många andra sätt att komma med i frivilligverksamheten.

Ju fler frivilliga Cancerorganisationerna har, desto bättre kan vi hjälpa de insjuknade och deras närstående. Om du vill hjälpa, kom med i Cancerorganisationernas frivilligverksamhet!

Cancerorganisationerna erbjuder de frivilliga meningsfulla uppgifter och olika sätt att stödja dem som insjuknat i cancer och deras närstående. De frivilliga ger stöd och hjälper dem som befinner sig i en svår livssituation. Cancerorganisationerna strävar efter att de som insjuknat i cancer ska kunna leva ett gott liv trots sjukdomen.

Inom Cancerorganisationerna arbetar frivilliga i varierande uppgifter. Den viktigaste formen av Cancerorganisationernas frivilligverksamhet är kamratstöd. Cancerorganisationerna erbjuder även andra verksamhetsformer för de frivilliga runtom i Finland. De frivilliga kan arbeta t.ex. som:

 

Välj ditt sätt att hjälpa och anmäl dig!

Frivilligverksamheten

Cancerorganisationerna förbinder sig att stödja de frivilliga t.ex. genom att

  • med hjälp av utbildning och kommunikation ge tillräcklig kompetens för uppgifterna
  • ge stöd för att sköta uppgiften och utveckla verksamheten
  • behandla de frivilliga respektfullt, jämlikt och förtroendefullt
  • välja ut rätt människor till rätt uppgifter.

Kom med i Cancerorganisationernas frivilligverksamhet

Cancerorganisationerna består av 18 lokala cancerföreningar och riksomfattande patientorganisationer. De frivilliga är verksamma inom lokalföreningarna. Det finns aktiv kamratstödsverksamhet i alla lokalföreningar, och därutöver erbjuder många föreningar flera andra intressanta möjligheter till frivilligverksamhet.

Läs mera om lokalföreningarnas verksamhet:

Regionala cancerföreningarna och nationella patientorganisationerna

Anmäl dig och berätta för oss hurdana uppgifter intresserar dig. Vi förmedlar dina kontaktuppgifter till den lokala cancerföreningen i din region eller till den riksomfattande patientorganisationen. Därefter kan ni tillsammans fundera på hurdant frivilligarbete du är intresserad av och hurdana möjligheter till frivilligarbete det finns i din region.

Intresserad? Anmäl dig till Cancerorganisationerna frivilligverksamhet