Gå direkt till innehållet

Alltjämt enorma mängder förlorade levnadsår på grund av cancer

Även om finländarna allt oftare överlever cancer, går fortfarande nästan 200 000 levnadsår förlorade på grund av cancer varje år. Finlands cancerregister ger en uppskattning av den förtida dödligheten i cancer i sin statistikrapport Cancer 2021 som publicerats i dag.

I Finland förlorar vi sammanlagt cirka 193 000 levnadsår på grund av cancer som diagnostiserats under ett enda år.

Män förlorar något fler levnadsår än kvinnor. Män förlorar 97 300 och kvinnor 95 900 levnadsår på grund av cancer som diagnostiseras under ett år.

För befolkningen som helhet står lungcancer för den största förlusten av levnadsår. Näst mest levnadsår går förlorade på grund av cancer i lymfatiska och hematopoetiska vävnader, bröstcancer, tarmcancer och bukspottkörtelcancer. Förlusten av levnadsår är klart lägre i samband med andra cancerformer.

”Medelvärdet för insjuknandeålder varierar avsevärt mellan olika cancerformer, från 36 år för män med testikelcancer till 80 år för kvinnor med skivepitelcancer i huden. Hos personer som diagnostiseras i unga år kan cancern alltså förkorta livslängden särskilt mycket”, säger forskningschef Karri Seppä.

”Antalet förlorade levnadsår är ett åskådligt mått för cancerbördan. Det mäter för tidig dödlighet med framhävande av betydelsen av antalet yngre som insjuknar och är användbart för att jämföra folkhälsobördan av olika cancerformer.”

Kvinnor förlorar mest levnadsår på grund av bröstcancer

Det är att märka att den vanligaste cancerformen hos kvinnor leder till en betydligt större förlust av levnadsår än den vanligaste cancerformen hos män.

Det uppskattas att kvinnor förlorar 18 100 levnadsår på grund av bröstcancer som diagnostiserats under ett år. Män förlorar 7 610 levnadsår på grund av prostatacancer som diagnostiseras under samma tid.

”Antalet diagnostiserade fall av bröstcancer och av prostatacancer var 2021 ungefär lika stort, strax över 5 000. Antalet förlorade levnadsår påverkas dock också av åldern för insjuknande, överlevnadsprognosen och den förväntade livslängden bland befolkningen i genomsnitt. Den genomsnittliga insjuknandeåldern för bröstcancer hos kvinnor är lägre än för män med prostatacancer. Dessutom är den förväntade livslängden för kvinnor i genomsnitt högre än för män. Därför är antalet förlorade levnadsår på grund av dödsfall i bröstcancer betydligt högre”, förklarar Seppä.

Även om cancer hela tiden kan behandlas allt effektivare visar antalet förlorade levnadsår att det fortfarande finns plats för förbättringar i både behandling och förebyggande av cancer i Finland.

Ytterligare upplysningar:

Forskningschef Karri Seppä, tfn 050 441 8556, karri.seppa@cancer.fi

Direktör Janne Pitkäniemi, tfn 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi

Kommunikationsspecialist Nina Airisto, tfn 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

Cancer 2021 -rapport

Cancersjukdomar som orsakar den största förlusten av levnadsår i den finländska befolkningen

  • Lungcancer 34 400 år
  • Cancer i lymfatiska och hematopoetiska vävnader 18 900 år
  • Bröstcancer 18 100 år
  • Tjock- och ändtarmscancer 17 000 år
  • Cancer i bukspottkörteln 16 900 år