Gå direkt till innehållet

Finländarna är medvetna om riskerna med solens UV-strålning – trots det bränner många sig

Under varma somrar i framtiden kan finländarna exponeras för UV-strålning från solen mer än nu. Många melanomdiagnoser är fortfarande fördröjda på grund av coronapandemin.

Vårsolen värmer skönt och nu börjar det vara dags att fästa uppmärksamhet vid att skydda huden mot solens UV-strålning. UV-indexet har redan nått skyddsgränsen, det vill säga 3, i nästan hela landet.

”I södra Finland stiger UV-indexet över skyddsgränsen under soliga dagar från mitten av april till september. I norra Finland överskrids gränsen i genomsnitt från mitten av maj till början av augusti, förklarar forskare Kaisa Lakkala vid Meteorologiska institutet.

Solens UV-strålning är som kraftigast veckan före midsommar och några veckor efter midsommar. Då kan UV-indexet som beskriver UV-strålningens styrka överskrida gränsen för kraftig strålning, det vill säga 6, i de södra delarna av Finland.

Enligt de senaste klimatprognoserna (på finska) förutspås somrarna i Finland bli varmare i framtiden, vilket kan locka till lättare klädsel och utsätta finländarna för mer UV-strålning än nu. Enligt prognoserna kan också mängden solstrålning öka på sommaren när molnigheten minskar.

Finländare exponeras för sol i vardagliga sysslor – UV-indexet anger behovet av skydd

De viktigaste skadliga effekterna av UV-strålning är att huden bränns och åldras för tidigt samt att man får hudcancer, hornhinneinflammation i ögat (snöblindhet) och grå starr. Enligt en enkät som Strålsäkerhetscentralen (STUK) lät göra i oktober 2022 är finländarna mer riskmedvetna än tidigare om de hälsoskador som UV-strålning från solen orsakar och anser att solbränna är mindre modernt för varje år. Trots medvetenheten uppgav nästan en fjärdedel (23 %) av dem som svarade på enkäten att de ändå bränner sin hud i solen minst en gång om året.

Man ska också skydda sig mot solen vid vanliga vardagssysslor och hobbyer, inte bara när man tillbringar tid på badstranden. De flesta finländare (67 %) exponeras mest för solen när de tillbringar tid ute på terrasser och i parker. Andra populära tidsfördriv där man exponeras för solen är bland annat gårds- och trädgårdsarbete och annan fritidssysselsättning (48 %), utomhusmotion (40 %) och att röra sig i naturen (38 %). Endast 29 procent nämner det egentliga ”solbadet” som en aktivitet där man exponeras för solen.

”För att skydda sig mot UV-strålning är det bra att kombinera flera skyddsmetoder. Utomhusvistelsen kan ske på morgonen, senare eftermiddag eller kvällen då UV-strålningen är svagare. Mitt på dagen lönar det sig att godvilligt söka sig till skuggan eller inomhus”, rekommenderar Anne Höytö, specialsakkunnig inom UV-strålning vid Strålsäkerhetscentralen. Enligt Höytö ska huden i första hand skyddas med kläder och ögonen med solglasögon som skyddar mot UV-strålning. På blottade hudområden ska man applicera solkräm med en skyddsfaktor på minst 30.

Att utnyttja UV-indexet är ett bra hjälpmedel när man planerar skyddet. Endast 42 procent av finländarna vet vad UV-indexet innebär och kan utnyttja det. 37 procent av finländarna känner till UV-indexet men utnyttjar det inte och 21 procent känner inte alls till UV-indexet.

”Samtidigt som man tittar på dagens väderprognos lönar det sig också att kontrollera prognosen för UV-indexet. Om prognosen för UV-indexet är minst 3 ska man beakta solskyddet när man förbereder sig inför dagens utomhusaktiviteter”, påminner Anne Höytö.

Små barn skyddas bättre mot solens UV-strålning än barn i skolåldern

Enligt en färsk enkät som Cancerorganisationerna låtit Taloustutkimus göra skyddas barnen ganska bra mot solens UV-strålning. Nästan 80 procent av föräldrarna uppger att de alltid eller nästan alltid skyddar sina barn. Ju mindre barnet är, desto bättre tar föräldrarna hand om skyddet. När barnen kommer upp i skolåldern slappnar föräldrarna av lite mer.

Föräldrarna bedömde att minst hälften av barnen i lågstadieåldern, en tredjedel av 3–6-åringarna och en femtedel av 0–2-åringarna hade bränt sig minst en gång i solen. Om barnen inte är skyddade mot solen är det enligt föräldrarna oftast på grund av glömska eller för att de är ute i solen längre än planerat.

Nästan alla föräldrar som svarade på enkäten visste att om ett barn bränner sin hud ökar det risken för att få hudcancer senare i livet. En del trodde dock att om barnet inte bränner sig ökar inte risken för hudcancer, även om man vistas i solen. Stora doser UV-strålning är ändå skadliga trots att huden inte bränns. En betydande del av den livslånga solexponeringen kommer i barndomen och ungdomen. Enligt enkäten vistades över 60 procent av barnen utomhus över två timmar dagligen eller nästan dagligen på våren och sommaren.

Melanom ökar med fem procent per år i Finland

Enligt Cancerorganisationernas statistik insjuknade 981 män och 798 kvinnor i melanom 2021. Coronaåret 2020 orsakade en fördröjning av diagnoser och man har ännu inte kommit i kapp fördröjningen. Melanom är den cancerform som ökar snabbast i västvärlden och som också i Finland normalt ökar med cirka fem procent per år.

”År 2021 ställdes redan lika många melanomdiagnoser som före corona. Trots det saknas diagnoser, eftersom antalet diagnoser 2020 var mycket färre än normalt”, påminner Karri Seppä vid Cancerorganisationernas forskningsinstitut Finlands Cancerregister.

Eftersom man vet att antalet insjuknade plötsligt inte har kunnat sjunka är det enda alternativet att många melanomdiagnoser har fördröjts. Enligt Seppä är detta oroväckande. Ju senare melanom hittas, desto längre har sjukdomen hunnit fortskrida. Melanom skickar metastaser redan i ett ganska tidigt skede och det är betydligt svårare att behandla en sjukdom som har skickat metastaser.