Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland

Cancerföreningen i Finland är en av de största patient- och folkhälsoorganisationerna i vårt land och en nationell expertorganisation. Med sin sakkunniga verksamhet är föreningen en inflytelserik samhällsaktör.

Siktet är inställt på att alla finländare ska kunna leva ett gott liv antingen utan cancer eller trots cancer.

Till Cancerföreningen i Finland hör tolv regionala cancerföreningar med lokalavdelningar samt sex nationella patientorganisationer. Medlemsföreningarna är självständiga aktörer som delar de gemensamma värdena och följer de gemensamma principerna för verksamheten.

Medlemsföreningar

Cancerföreningen i Finland är registerförare för Finlands Cancerregister, en både nationellt och internationellt betydande forskningsorganisation. Cancerregistret arbetar också som ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Registret har bland annat en databas över samtliga cancerfall i Finland. Till Cancerregistret hör också Massundersökningsregistret som organiserar och utvärderar cancerscreeningar i Finland.

Finlands Cancerregister

Cancerorganisationerna är det gemensamma namnet för Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar samt Cancerstiftelsen. Cancerorganisationerna har en gemensam strategi. Styrelserna för Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen håller gemensamma sammanträden, och organisationerna har även en gemensam generalsekreterare. Dessutom har föreningen och stiftelsen ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.

Cancerorganisationernas ekonomi

Förtroendevalda

Verskamhetsplan 2022