Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna är ett samlingsnamn för den helhet som bildas av Cancerföreningen i Finland rf, dess medlemsföreningar, Cancerstiftelsen sr och Finlands cancerregister. Cancerorganisationerna har en gemensam instruktion och en gemensam strategi.

Cancerorganisationerna är ett samlingsnamn för den helhet som bildas av Cancerföreningen i Finland rf, dess medlemsföreningar, Cancerstiftelsen sr och Finlands cancerregister. Cancerorganisationerna har en gemensam instruktion och en gemensam strategi. 

Cancerföreningen i Finland rf, en riksomfattande centralorganisation för cancerbekämpning, grundades 1936. Regionala föreningar har anslutit sig till Cancerföreningen sedan 1950-talet och patientföreningar sedan 1960-talet. Föreningen hade 17 medlemsföreningar i slutet av 2023: tolv regionala föreningar och fem riksomfattande patientorganisationer. Dessa omfattar drygt 105 000 medlemmar. 

Cancerstiftelsen sr grundades 1948 för att stödja cancerbekämpning och cancerforskning. Föreningens och stiftelsens samarbete inleddes 1950 genom en gemensam storinsamling. Stiftelsen jobbar mot sitt mål genom att samla in och fördela medel för cancerforskning och genom att ge ekonomiskt stöd till Cancerföreningen och dess medlemsföreningar. Cancerorganisationernas medelinsamling har koncentrerats till Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. 

Finlands cancerregister, som grundades 1952, är ett epidemiologiskt och statistiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Cancerregistret bygger på ett befolkningsbaserat cancerregister och screeningregister. Institutet för hälsa och välfärd är registeransvarig för Cancerregistret. Cancerföreningen i Finland är Cancerregistrets tekniska administratör och personuppgiftsbiträde. Cancerregistret har till uppgift att ta fram information om cancersituationen och dess utveckling för myndigheter och medborgare, erbjuda forskare material för cancerforskning och bedriva egen forskning. 

Cancerorganisationernas strategi 2021–2025

Strategin är Cancerorganisationernas löfte att målmedvetet arbeta för att främja hälsan, förebygga cancer, stödja de insjuknade och minska de skador som cancer orsakar i hela landet. 

Vision. Ett gott liv utan cancer eller trots cancer. 

Verksamhetsidé. Vi förebygger insjuknande i cancer, främjar överlevnaden och erbjuder stöd till dem som insjuknat och deras närstående. 

Mål. Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation som 

  • främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer 
  • främjar ett gott liv för dem som har cancer och deras närstående trots cancern 
  • stärker rättvisan och effektiviteten i cancerdiagnostiken och -behandlingen 
  • stärker cancerforskningen och -expertisen 

Utvecklingsprogram. Cancerorganisationernas strategi för 2021–2025 genomförs utifrån fem utvecklingsprogram: 

  • Vi verkar med människor för människor. 
  • Vi arbetar med stor genomslagskraft. 
  • Vi främjar våra mål vid varje möte med människor. 
  • Vi utvecklar organisationens interna samarbete och arbetsfördelning. 
  • Vi stärker förebyggandet, diagnostiken samt vården och behandlingen av cancer genom att förbättra forskningen och expertisen. 

Utvecklingsprogrammen genomförs under strategiperioden genom olika projekt, som beskrivs i mer detalj i avsnitt Utvecklingsprogram och projekt som inleddes 2022.