Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen har två centrala uppgifter: att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbete. Den år 2014 godkända strategin och de år 2016 reviderade stadgarna stöder dessa uppgifter.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Ett av de spetsprojekt som ingår i Cancerorganisationernas strategi syftar till att höja nivån på cancerforskningen i Finland och fördubbla Cancerstiftelsens totala stipendiesumma från ca 3,5 miljoner euro (2014) till sju miljoner euro (2020). Vi närmar oss målet snabbare än förväntat: redan i höstas 2017 utdelade stiftelsen stipendier för totalt 6,4 miljoner euro. Det var 900 000 mer än året innan.

Cancerstiftelsen stödde dessutom verksamheten vid Finlands cancerregister med 1,15 miljoner euro och beviljade 300 000 euro i finansiering för Stiftelsen för Finlands cancerinstituts forskaranställningar. Därtill riktade Cancerstiftelsen stöd till Nordiska cancerunionen NCU:s forskningssamarbete och till internationella cancerunionen UICC:s (Union for International Cancer Control) arbete för att främja forskarmobilitet.

Cancerstiftelsen bidrar till Cancerföreningen i Finlands och dess medlemsföreningars verksamhet för att dels också främja sina egna mål. 2017 var det femte året i rad som Cancerstiftelsen beviljade mer än en halv miljon euro till Cancerföreningens medlemsföreningar för att stödja deras rådgivningstjänster och cancerförebyggande arbete.

Vad gäller insamlingsverksamheten har Cancerorganisationerna sedan 2012 insamlat donationer via Cancerstiftelsen. Knappt 60 procent av stiftelsens intäkter från insamlingen kommer från testamentsgåvor. Den övriga insamlingsverksamhetens betydelse ökar alltjämt tack vare systematisk utveckling och marknadsföring. Insamlingskampanjen Rosa bandet, som nu ordnades för fjortonde gången, inbringade en rekordhög summa på knappt två miljoner euro. Via den fjärde julinsamlingen fick man in ca 300 000 euro för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter.

I november fattade Cancerstiftelsens styrelse beslut om två stora stipendier på 450 000 euro och ett stort stipendium på 300 000 euro. Ett av stipendierna finansierades med intäkter från Rosa bandet-insamlingen och ett med intäkter från Movember-insamlingen. Tillsammans med Finlands Akademi finansierade stiftelsen dessutom ett forskningsprojekt med en miljon euro. I projektet deltar flera forskare som ska undersöka behandlingen av äggstockscancer.