Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen har två centrala uppgifter: att finansiera cancerforskning och stödja cancerarbete.

Den år 2014 godkända strategin och de år 2016 reviderade stadgarna stöder dessa uppgifter. Patent- och registerstyrelsen bekräftade Cancerstiftelsens nya stadgar den 14 juni 2016.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Ett av de spetsprojekt som ingår i Cancerorganisationernas strategi syftar till att höja nivån på cancerforskningen i Finland och utöka Cancerstiftelsens totala stipendiesumma från ca 3,5 miljoner euro (2014) till sju miljoner euro (2020).

Under verksamhetsåret 2016 lyckades man arbeta framåt med detta mål och stipendiesumman översteg 5,5 miljoner euro. Cancerstiftelsen stödde verksamheten vid Finlands cancerregister med 1,15 miljoner euro och beviljade 300 000 euro i finansiering för Stiftelsen för Finlands cancerinstituts forskaranställningar. Därtill riktade Cancerstiftelsen stöd till Nordiska cancerunionen NCU:s forskningssamarbete och till internationella cancerunionen UICC:s (Union for International Cancer Control) arbete för att utveckla forskningsverksamheten (särskilt registreringen av cancerfall) i tillväxtländer.

Cancerstiftelsen bidrar till Cancerföreningen i Finlands och dess medlemsföreningars verksamhet för att dels också främja sina egna mål. 2016 var det fjärde året i rad som Cancerstiftelsen beviljade mer än en halv miljon euro till Cancerföreningens medlemsföreningar för att stödja deras rådgivningstjänster och cancerförebyggande arbete. Stiftelsen stöder också den riksomfattande rådgivningstjänsten.

Vad gäller insamlingsverksamheten har Cancerorganisationerna sedan 2012 koncentrerat sig på att insamla donationer via Cancerstiftelsen. Över 60 procent av stiftelsens intäkter från insamling kommer från testamentsgåvor. Den övriga insamlingsverksamhetens betydelse ökar alltjämt tack vare systematisk utveckling och marknadsföring. Insamlingskampanjen Rosa bandet, som nu ordnades för trettonde gången, inbringade en rekordhög summa på 1,8 miljoner euro. Via den tredje julinsamlingen fick man in ca 300 000 euro för att hjälpa mindre bemedlade cancerpatienter.

I november fattade Cancerstiftelsens styrelse beslut om tre stora stipendier på 450 000 euro. Ett av stipendierna finansierades med intäkter från Rosa bandet-insamlingen och en i samarbete med finansgruppen Lokaltapiola.

Cancerstiftelsens symposium i Gustavelund i Tusby ordnades för 43:e gången. Årets tema var tarmcancer. Cancerstiftelsens årliga symposium i Tusby är ett erkänt och effektfullt evenemang på cancerbehandlingens område. I år samarbetade man för första gången med tidskriften Duodecim för att distribuera symposiets presentationer till en bredare expertpublik i form av överblicksartiklar.