Gå direkt till innehållet

Frivilligverksamhet

Ju fler frivilliga Cancerorganisationerna har, desto bättre kan vi hjälpa de insjuknade och deras närstående. Om du vill hjälpa, kom med i Cancerorganisationernas frivilligverksamhet!

Cancerorganisationerna erbjuder de frivilliga meningsfulla uppgifter och olika sätt att stödja dem som insjuknat i cancer och deras närstående. De frivilliga ger stöd och hjälper dem som befinner sig i en svår livssituation. Cancerorganisationerna strävar efter att de som insjuknat i cancer ska kunna leva ett gott liv trots sjukdomen.

Inom Cancerorganisationerna arbetar frivilliga i varierande uppgifter. Den viktigaste formen av Cancerorganisationernas frivilligverksamhet är kamratstöd. Cancerorganisationerna erbjuder även andra verksamhetsformer för de frivilliga runtom i Finland. De frivilliga kan arbeta t.ex. som:

 

 • stödpersoner
 • föreningsaktiva
 • klubbledare
 • förtroendepersoner
 • evenemangsassistenter
 • insamlare eller
 • erfarenhetsexperter

Välj ditt sätt att hjälpa och anmäl dig!

Cancerorganisationerna förbinder sig att stödja de frivilliga t.ex. genom att

 

 • med hjälp av utbildning och kommunikation ge tillräcklig kompetens för uppgifterna
 • ge stöd för att sköta uppgiften och utveckla verksamheten
 • behandla de frivilliga respektfullt, jämlikt och förtroendefullt
 • välja ut rätt människor till rätt uppgifter.

Kom med i Cancerorganisationernas frivilligverksamhet

Cancerorganisationerna består av 18 lokala cancerföreningar och riksomfattande patientorganisationer. De frivilliga är verksamma inom lokalföreningarna. Det finns aktiv kamratstödsverksamhet i alla lokalföreningar, och därutöver erbjuder många föreningar flera andra intressanta möjligheter till frivilligverksamhet.

Läs mera om lokalföreningarnas verksamhet linkki

Anmäl dig och berätta för oss hurdana uppgifter som intresserar dig. Vi förmedlar dina kontaktuppgifter till den lokala cancerföreningen i din region eller till den riksomfattande patientorganisationen. Därefter kan ni tillsammans fundera på hurdant frivilligarbete du är intresserad av och hurdana möjligheter till frivilligarbete det finns i din region.

Intresserad? Anmäl dig till Cancerorganisationerna frivilligverksamhet