Hälsofrämjande

Cancerorganisationernas viktigaste mål är att främja hälsan och förebygga cancer. Arbetet tar sikte på att minska cancerrisken och de skador och men som sjukdomen orsakar.

Den hälsofrämjande verksamheten bedrivs på många plan: syftet är att påverka samhällspolitiken, attitydklimatet, social- och hälsovårdens praxis och individernas val.

Cancerorganisationerna tar fram expertkunskap om cancerförebyggande och hälsofrämjande. Hälsofrämjande kampanjer och material riktas till olika målgrupper, bland annat lärare och den breda publiken. Inom hälsofrämjandet samarbetar Cancerorganisationerna med andra organisationer och myndigheter.

Ett av de viktigaste målen för Cancerorganisationernas hälsofrämjande verksamhet är att få ett slut på konsumtionen av tobaksprodukter. Här är särskilt de unga en målgrupp. Förutom rökning har Cancerorganisationerna fokuserat på de skador som snus, e-cigarretter och passiv rökning orsakar.

Under de senaste åren har Cancerorganisationerna också betonat vikten av sunda matvanor, motion och viktkontroll i cancerförebyggandet. Dessutom vill organisationerna med sitt hälsofrämjande arbete minska fallen av hudcancer och cancer i livmoderhalsen. Ett mål är också att människorna bättre känner till alkoholens cancerogena egenskaper.

Cancerorganisationerna har flera hälsofrämjande webbsidor för olika målgrupper.

Fressis – webbsidor för unga (på finska). Uppmuntrar till att sluta använda tobaksprodukter.

Utan cancer – webbsidor alla som berättar om cancerförebyggande.

Tobakskroppen – webbsidor som visar hur tobaken påverkar kroppen.