Gå direkt till innehållet

Ekonomi

Cancerorganisationernas stabila ekonomi stöder sig på intäkter av den egna penninginsamlings- och placeringsverksamheten. Även bidrag har en viktig roll i finansieringen av Cancerorganisationernas verksamhet.

De olika funktionerna organiseras effektivt, så att kostnaderna förblir små och resurserna kan användas ändamålsenligt.

Cancerföreningen i Finland

Cancerarbetet innebär att man arbetar för cancerpatienter och deras anhöriga, förebygger cancersjukdomar och strävar efter ökad kännedom om riskfaktorer för cancer och sätt att minska på risken.

Cancerföreningen i Finland upprätthåller Finlands Cancerregister och Massundersökningsregistret, som är en del i det.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har ingått avtal med Cancerföreningen om upprätthållandet av cancerregistret och finansierar cancerregistreringen med hjälp av statsbidrag. Avtalet gäller tills vidare. Forskningsprojekt finansieras även via enskilda forskningsavtal och -anslag. Också Cancerstiftelsen finansierar Finlands Cancerregistrets och Massundersökningsregistrets verksamhet.

> Verksamhetsberättalse 2017

Cancerstiftelsen

Cancerstiftelsen stöder cancerforskningen med cirka fem miljoner euro årligen. Största delen av det vetenskapliga stödet delas ut som forskningsstipendier. Därutöver stöder Cancerstiftelsen arbetet vid Finlands Cancerregister och Massundersökningsregistret, som fungerar i samband med det först nämnda, samt Stiftelsens för Finlands Cancerinstitut forskartjänster och Nordiska Cancerunionens (NCU) cancerforskningsfond.

Cancerstiftelsen stöder Cancerorganisationernas rådgivningstjänster och cancerarbete med cirka en miljon euro årligen.

Cancerorganisationernas rikstäckande penninginsamling centraliserades år 2012 och sköts nu av Cancerstiftelsen. Intäkterna av stiftelsens penninginsamling består av privata donationer, företagssamarbete och produktförsäljning. Donationer i testamenten utgör den största delen av alla donationer. Cancerstiftelsens största insamlingskampanj är Rosa Band -insamlingen som ordnas i oktober varje år. Insamlings- och administrativa kostnader är under 20 procent av intäkterna.

Ungefär en tredjedel av Cancerstiftelsens intäkter är avkastning på kapital. Kapitalförvaltningen sker enligt ett placeringsschema som Cancerstiftelsens styrelse har fastställt.

Därutöver beviljar William Thurings stiftelse ett ansenligt bidrag till Cancerstiftelsen varje år.

>Verksamhetsberättalse 2017