Gå direkt till innehållet

Ekonomi

Cancerorganisationernas stabila ekonomi stöder sig på intäkter av den egna penninginsamlings- och placeringsverksamheten. Även bidrag har en viktig roll i finansieringen av Cancerorganisationernas verksamhet.

De olika funktionerna organiseras effektivt, så att kostnaderna förblir små och resurserna kan användas ändamålsenligt.

Cancerföreningen i Finland

Cancerarbetet innebär att man arbetar för cancerpatienter och deras anhöriga, förebygger cancersjukdomar och strävar efter ökad kännedom om riskfaktorer för cancer och sätt att minska på risken.

Cancerföreningen i Finland upprätthåller Finlands Cancerregister och Massundersökningsregistret, som är en del av det.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har ingått avtal med Cancerföreningen om upprätthållandet av cancerregistret och finansierar cancerregistreringen med hjälp av statsbidrag. Avtalet gäller tills vidare. Forskningsprojekt finansieras även via enskilda forskningsavtal och -anslag. Cancerstiftelsen finansierar också Finlands Cancerregisters och Massundersökningsregistrets verksamhet.

> Verksamhetsberättalse 2017

Cancerstiftelsen

Cancerstiftelsen stöder årligen cancerforskningen med miljontals euro. Största delen av det vetenskapliga stödet delas ut som forskningsstipendier – år 2022 stödde Cancerstiftelsen finsk cancerforskning med över 7 miljoner euro i stipendier. Dessutom stöder Cancerstiftelsen årligen Cancerorganisationsernas rådgivningstjänster och cancerarbete. År 2022 var stödet för dem över tre miljoner euro.

Cancerstiftelsen stöder också forskningsarbetet vid Finlands Cancerregister och det tillhörande Massundersökningsregistret, Stiftelsen för Finlands Cancerinstituts forskningsverksamhet och Nordiska Cancerunionens (NCU) cancerforskningsfond.

Cancerstiftelsens intäkter från penninginsamling

Cancerorganisationernas rikstäckande penninginsamling centraliserades år 2012 och sköts nu av Cancerstiftelsen. Intäkterna av stiftelsens penninginsamling består av privata donationer, företagssamarbete och produktförsäljning. Donationer i testamenten utgör den största delen av alla donationer. Cancerstiftelsens största insamlingskampanj är Rosa Bandet-insamlingen som ordnas i oktober varje år. Insamlings- och administrativa kostnader är under 20 procent av intäkterna.

Ungefär en tredjedel av Cancerstiftelsens intäkter är avkastning på kapital. Kapitalförvaltningen sker enligt ett placeringsschema som Cancerstiftelsens styrelse har fastställt.

Därutöver beviljar William Thurings stiftelse ett ansenligt bidrag till Cancerstiftelsen varje år.

>Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse 2022 (pdf på finska)