Gå direkt till innehållet

Medlemsföreningar

Till Cancerföreningen i Finland hör tolv regionala cancerföreningar och fem nationella patientorganisationer. Medlemsföreningarna är självständiga organisationer som följer Cancerorganisationernas gemensamt överenskomna värden och principer för verksamheten.

De regionala cancerföreningarna täcker hela landet och har utformat sin verksamhet efter särdragen och behoven i respektive region. De har också lokalavdelningar och klubbar som bedriver lokal verksamhet.

En viktig del av både de regionala cancerföreningarnas och de nationella patientorganisationernas verksamhet är rådgivning till insjuknade och deras närstående, kamratstöd, rehabiliterings- och anpassningskurser samt rekreationsverksamhet.

Medlemsföreningarnas verksamhet leds av verksamhetsledare eller verkställande direktörer. Organisationsutskottet och verksamhetsledarnas möten spelar en viktig roll för hur organisationerna och deras arbete utvecklas.

Regionala cancerföreningar

Nationella patientorganisationer