Gå direkt till innehållet

Strategi

I sin strategi utfäster sig Cancerorganisationerna att målmedvetet arbeta för att främja hälsan, förebygga cancer, stödja de insjuknade och minska de skador och men som cancern orsakar i hela landet.

Cancerorganisationernas strategi styr Cancerföreningens och Cancerstiftelsens verksamhet under perioden 2015–2020. Läs mera om spetsprojekten för Cancerorganisationernas strategiperiod 2015–2020.

Målet: Att besegra cancern

Cancerorganisationerna arbetar för att minska det hot och de skador som cancern orsakar i samhället. Målet är att besegra cancern. Det är möjligt genom förebyggande åtgärder, genom tidigare upptäckt av sjukdomen och genom förbättrade behandlingar. Cancerorganisationerna försöker se till att cancerpatienterna och deras närstående får bästa möjliga stöd och ett så rikt liv som möjligt.

Cancerorganisationernas värden:

  • jämlikhet och rättvisa,
  • tillgänglighet,
  • tillförlitlighet,
  • gemenskap.

Ett gott liv såväl med cancer som trots cancer

Var tredje finländare insjuknar någon gång i cancer. Fem år efter diagnosen har två av tre cancersjuka inte längre förhöjd dödsrisk på grund av sjukdomen.
Cancerorganisationernas mål är att så få som möjligt ska insjukna i cancer, att så många insjuknade som möjligt ska bli fullständigt botade och att de som lider av obotlig cancer ska kunna leva ett rikt liv med hjälp av högklassig behandling och starkt stöd.

Strategiska mål

Cancerorganisationerna är en stark och kunnig aktör som arbetar för

  • att effektivera förebyggande och tidig upptäckt av cancer,
  • att stödja utvecklingen av cancerbehandlingarna,
  • att skapa premisser för ett gott liv trots cancer,
  • att stärka cancerforskningen.

Cancerföreningen i Finlands verksamhetsplan 2020 (pdf)

Cancerorganisationernas strategi (pdf)