Gå direkt till innehållet

Strategi

I sin strategi utfäster sig Cancerorganisationerna att målmedvetet arbeta för att främja hälsan, förebygga cancer, stödja de insjuknade och minska de skador och men som cancern orsakar i hela landet.

Cancerorganisationernas strategi styr Cancerföreningens och Cancerstiftelsens verksamhet under perioden 2021–2025.

Verksamhetsidén

Strategins verksamhetsidé är att vi förebygger insjuknande i cancer, främjar överlevnaden och erbjuder stöd till dem som insjuknat och deras närstående. Cancerorganisationernas verksamhetsidé är enligt stadgarna att förebygga de skador cancersjukdomarna orsakar vårt folk.

Cancerorganisationernas värden:

 • Jämlikhet och rättvisa
  Cancerorganisationerna vill säkra var och en tillgång till god vård oberoende av boningsort och ekonomisk ställning. Alla människor är lika värda.
 • Tillgänglighet
  Cancerorganisationernas tjänster är tillgängliga. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar våra tjänster.
 • Tillförlitlighet
  Cancerorganisationerna håller sina löften till dem som insjuknat i cancer, deras närstående, sina medlemmar, allmänheten, donatorerna, beslutsfattarna och forskarna. Den information som Cancerorganisationerna erbjuder är riktig och aktuell.
 • Samhörighet
  Cancerföreningen i Finland är den största och en av de mest verkningsfulla patient- och folkhälsoorganisationerna i Finland. Cancerföreningens styrka bygger på de regionala medlemsföreningarna nära kunderna, de riksomfattande patientorganisationerna, centralbyrån och deras sömlösa samarbete. Samhörigheten bygger på frivilligverksamhet, kamratstöd och aktiv medlemsverksamhet.

Ett gott liv utan cancer och trots cancer

Vår vision är att

 • cancerförebyggande arbete och tidig diagnostisering ska leda till att allt färre insjuknar i cancer i framtiden,
 • att allt fler av dem som insjuknar blir fullt återställda tack vare behandlingen och att
 • de som har obotlig cancer tack vare behandling och stöd kan leva ett så gott liv som möjligt.
 • När cancern framskrider kan patienten erbjudas god palliativ vård och vård i livets slutskede oberoende av boningsort.

Strategiska mål

Cancerorganisationerna är en stark och kunnig aktör som arbetar för

 • att effektivera förebyggande och tidig upptäckt av cancer,
 • att stödja utvecklingen av cancerbehandlingarna,
 • att skapa premisser för ett gott liv trots cancer,
 • att stärka cancerforskningen.

Omvärlden

Omvärldsanalysen bygger på Cancerorganisationernas eget föregripande arbete och på talrika publicerade utredningar och rapporter.

Från Cancerorganisationernas synpunkt är de viktigaste förändringarna i omvärlden följande:

 • en åldrande befolkning
 • strukturreformen inom social- och hälsovården
 • ökande ojämlikhet i samhället
 • ökande mångkultur
 • urbaniseringen
 • digitaliseringen
 • ökat fokus på klimatförändringen och en hållbar utveckling
 • förändringar i arbetets betydelse och innehåll.

Målen

Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation som

 • främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer
 • främjar ett gott liv för dem som har cancer och deras närstående trots cancern
 • stärker rättvisan och effektiviteten i cancerdiagnostiken och -behandlingen
 • stärker cancerforskningen och -expertisen.

Utvecklingsplaner

Som stöd för att nå våra strategiska mål genomför vi utvecklingsprogram som sträcker sig över hela strategiperioden. Varje utvecklingsprogram omfattar ett eller flera projekt som planeras år 2020 och börjar genomföras år 2021.

Cancerorganisationernas strategi 2021-2025 (pdf)