Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens ekonomi under verksamhetsåret 2017 var stabil. Med intäkterna från medelinsamlingen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta genomföra stiftelsens mål: finansiera cancerforskning, stödja verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och bevilja ekonomiskt stöd till de som drabbats av cancer.

Tack vare goda planer för ett aktivt utnyttjande av Cancerstiftelsens fonder kunde man också frigöra medel för att stödja forskning och annan verksamhet.

Stiftelsens placeringstillgångar förvaltas i enlighet med de principer som ingår i den av styrelsen godkända placeringsplanen. Planen uppdaterades i höstas och delgavs portföljförvaltarna. Portföljförvaltningen sköttes av Nordea Investment Management och LokalTapiola Kapitalförvaltning. Cancerstiftelsen investerar inte i alkohol- eller tobaksföretag.

Portföljen hade en avkastning på 6,9 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 62,3 miljoner euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 10,2 miljoner euro i slutet av året. Skogsvårdsplanerna för Cancerstiftelsens skogstillgångar hade uppdaterats år 2016 och avverknings- och vårdåtgärderna utfördes enligt planerna.

Under året såldes 18 bostäder och fastigheter som stiftelsen hade fått som testamentsgåvor. På så sätt kunde man utnyttja pengarna för att förverkliga donatorernas önskemål, bl.a. för att stödja cancerforskning.

Från William Thurings stiftelse inkom ett bidrag på 800 000 euro.

Som en fortsättning på en tidigare utredning från 2014 utfördes en grundlig utredning över Cancerstiftelsens fonder. Fondernas dispositionsplaner uppdaterades på samma gång. Målet var att försäkra sig om att fondernas stadgeenliga ändamål realiseras. Man specificerade också fondernas postindelning i balansräkningen.

Cancerstiftelsens totala intäkter var 13 457 605 euro (2016: 11 930 436 euro) medan de totala utgifterna uppgick till 14 308 496 euro (2016: 12 787 859 euro).