Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens ekonomi var stabil under 2016.

Med intäkterna från medelinsamlingen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta stödja cancerforskning och finansiera stiftelsens övriga verksamhet. Tack vare goda planer för ett aktivt utnyttjande av fonder kunde man också frigöra medel för att stödja forskning och annan verksamhet.

Portföljförvaltningen sköttes av Nordea Investment Management Oy och LähiTapiola Varainhoito Oy. Placeringstillgångarna förvaltades i enlighet med den placeringsplan som Cancerorganisationerna godkänt år 2013. Cancerstiftelsen investerar inte i alkohol- eller tobaksföretag.

Portföljen hade en avkastning på 5,5 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 58,3 miljoner euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 7 767 549 euro. I december realiserade man 3,2 miljoner euro av placeringstillgångarna för att säkra likviditeten. Man kartlade Cancerstiftelsens skogstillgångar, uppdaterade skogsvårdsplanerna och startade avverknings- och vårdåtgärder.

Under året såldes 19 bostäder och fastigheter som stiftelsen hade fått som testamentsgåvor. På så sätt kunde man utnyttja pengarna för att förverkliga donatorernas önskemål, bl.a. för att stödja cancerforskning.

Fonderna använde en del av sitt kapital för att dela ut stipendier och stöd till cancerarbetet i enlighet med de dispositionsplaner som godkänts under året. Stiftelsens totala intäkter var 11 930 436 euro (2015: 13 098 789 euro) medan de totala utgifterna uppgick till 13 311 860 euro (2015: 11 188 479 euro).