Gå direkt till innehållet

Ekonomiskt stöd

Cancerorganisationerna stöder också cancerpatienter med ekonomiska bidrag.

Stöd från sociala kommittén

Cancerföreningen i Finland har en social kommitté som stöder cancerpatienter med ekonomiska problem. Cancerpatienten kan ansöka om stöd via en socialarbetare vid det vårdande sjukhuset.

Om stödet:

  • Stöd beviljas för kostnader för cancersjukdom eller för rekreationsverksamhet med anknytning till cancersjukdom.
  • Stöd beviljas endast åt cancerpatienter vars ekonomiska situation är svår.
  • Stöd beviljas inte för begravningskostnader.
  • I regel beviljas stöd endast en gång åt en och samma person.
  • Fyll i formuläret tillsammans med en socialarbetare vid det vårdande cancersjukhuset.
  • Socialarbetaren vid det vårdande sjukhuset antecknar uppgifter om sökandens ekonomiska situation.
  • Bifoga inte andra bilagor till ansökan.

Ansökninsformulär (pdf, på finska)

Skicka in ansökan till:

Cancerföreningen i Finland
Sociala kommittén
Unionsgatan 22
00130 Helsingfors

Sociala kommittén fattar beslut ungefär varannan vecka. Vid behov kan en ansökan behandlas i brådskande ordning.

Mer information:

Cancerorganisationernas rådgivning
neuvonta@cancer.fi
tfn 0800 19414

Andra stöd

Barnens Cancerfond vid Cancerstiftelsen beviljar stöd till cancersjuka barns familjer. Familjerna kan söka stödet via socialarbetarna vid sjukhusens canceravdelningar.

Också de regionala cancerföreningarna beviljar stöd och ersättning för vårddygn åt sina medlemmar.

Mer information ges på föreningarnas hemsidor.

Regionala cancerföreningar