Bli medlem

Cancerföreningen i Finland har över 120 000 medlemmar. Som medlem får du information, stöd och olika förmåner. Medlemmarna stöder cancerarbetet genom att delta i den viktiga verksamhet som föreningarna bedriver runtom i landet.

Frivilligarbete

Ju fler frivilliga Cancerorganisationerna har, desto bättre kan vi hjälpa cancerpatienterna och deras närstående. Kom med i Cancerorganisationernas verksamhet.

Stödpersoner

Cancerorganisationernas stödpersoner hjälper cancerpatienter och deras närstående i sjukdomens olika faser. En stödperson kan vara någon som själv har haft cancer, en närstående till en cancerpatient eller någon annan som är intresserad.

Bli frivillig

Det gläder oss att du vill bli frivillig i Cancerorganisationerna i Finland. Fyll i formuläret så tar vi kontakt och berättar vilka slag av frivilligverksamhet Cancerorganisationerna har i din hemregion.

Gör en donation

Du kan stödja Cancerorganisationernas arbete med donationer. Med donationsmedel stöder vi rådgivningen till cancerpatienter samt cancerforskningen. Stödet från donatorerna är viktigt.

Ändra dina medlemsuppgifter

Med det här formuläret kan du anmäla ändringar i dina person- och medlemsuppgifter. Du kan också avsluta ditt medlemskap.