Gå direkt till innehållet

Bli medlem

Cancerföreningen i Finland har över 110 000 medlemmar. Som medlem får du information, stöd och olika förmåner. Medlemmarna stöder cancerarbetet genom att delta i den viktiga verksamhet som föreningarna bedriver runtom i landet.

Frivilligverksamhet

Cancerorganisationernas frivilligverksamhet erbjuder stöd och aktiviteter för alla som på ett eller annat sätt blivit drabbade av cancer eller som vill hjälpa människor som insjuknat i cancer. Den viktigaste formen av Cancerorganisationernas frivilligverksamhet är kamratstöd. Vi erbjuder även många andra sätt att komma med i frivilligverksamheten.

Stödpersonsverksamhet

Cancerorganisationernas stödpersoner hjälper cancerpatienter och deras närstående i sjukdomens olika faser. En stödperson kan vara någon som själv har haft cancer, en närstående till en cancerpatient eller någon annan som är intresserad.

Erfarenhetsverksamhet

Erfarenhetsaktören är en expert på erfarenhet, vars uppgift är att öka förståelsen och kunskapen hos yrkesverksamma, studenter och allmänheten inom olika områden. En erfarenhetsaktör erbjuder en synvinkel på vad det på individnivå betyder att bli sjuk och vad sjukdomen för med sig i en människas liv.

Bli frivillig i Finland

Så trevligt att du är intresserad av Cancerorganisationernas frivilligverksamhet! Välkommen med!

Gör en donation

Du kan stödja Cancerorganisationernas arbete med donationer. Med donationsmedel stöder vi rådgivningen till cancerpatienter samt cancerforskningen. Stödet från donatorerna är viktigt.

Ändra dina medlemsuppgifter

Med det här formuläret kan du anmäla ändringar i dina person- och medlemsuppgifter. Du kan också avsluta ditt medlemskap.