Kontaktuppgifter

Cancerföreningen i Finland

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
tiedotus@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi
Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Docent, MD 0400 818 910

Cancerstiftelsen

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
lahjoitukset@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Givarservice 09 1353 3286

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Docent, MD 0400 818 910

Cancerstiftelsen

Ledning

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Docent, MD 0400 818 910

Direktör, strategi och förutseende Satu Lipponen 050 563 4558

Direktör, kommunikation- och insamlingschef Helena Hulkko 050 582 2211

Direktör för Cancerregistret Nea Malila,  MD 050 305 5730

Överläkare (hälsofrämjande) Eeva Ollila, Docent, MD 050 5904935

IT-chef Kaius Perttilä 043 200 3886

Ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall 040 589 2855

Information

tiedotus@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Direktör, kommunikation- och insamlingschef Helena Hulkko 050 582 2211

Informationschef Jaana Ruuth 050 493 1701

Kommunikation specialist Anu Kytölä 050 382 8968

Kommunikation specialist Maarit Rautio 040 549 1003

Kommunikation specialist Sami Ruokangas 050 308 6797

Kommunikation specialist, intressentkommunikation Sini Terävä 050 513 5083

Kommunikation specialist Eija Vallinheimo 050 307 3871

Materialbeställningar

terveysmateriaalit@cancer.fi

Tidningen Syöpä-Cancer

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
toimitus@cancer.fi

Huvudredaktör Sirkku Jyrkkiö
sirkku.jyrkkio@tyks.fi

Redaktionschef Helena Hulkko 050 582 2211

Redaktionssekreterare Anu Kytölä 050 308 6797

Generalsekreterare Sakari Karjalainen
– kolumner, ledare

Ekonomi och förvaltning

Förvaltning

Assistent Auli Jaatinen 0400 831 129

Förvaltningschef Minna Heikkilä 040 739 9374

Förvaltningsassistent Mirva Hatakka 050 405 8273

Byråsekretare Tiina Ercan 050 441 1224

Ekonomi

Ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall 040 589 2855

Bokhållare Maija Nikkanen

Ekonomiassistent Mari Ojala 050 4411 976

Ekonomiplanerare Mona Vättö 050 566 8830

IT-avdelning

IT-chef Kaius Perttilä 043 200 3886

Planerare av användargränssnitt Niko Lavonen 050 412 9721

Systemplanerare Jan Magnusson 040 530 0335

IT-specialist Emil Martonen 050 543 6540

IT-system specialist Jussi Orpana 050 404 2598

Projektledare Katja Lehtinen 050 339 9601

Hälsoavdelningen

Sakkunnig Clarissa Bingham, FD 050 466 4024

Utvecklingschef Virve Laivisto 050 588 2700

Överläkare (hälsofrämjande) Eeva Ollila, Docent, MD 040 595 2363

Läkare (medicinsk genetik) Minna Pöyhönen, Docent, MD 050 382 8948

Hälsofrämjande specialist Outi Savolainen 050 307 6964

Koordinator för massundersökningar Anne Sköld 040 522 3056

 

Rådgivningtjänst

Chef Taina Häkkinen 050 441 8588

Sakkunnig skötare Beatrice Excell 050 5659161

Sakkunnig skötare Virpi Halinen 050 441 8559

Sakkunnig skötare Tutta Kosonen 050 441 9567

Sakkunnig skötare Hannele Kuvaja 050 568 9464

Sakkunnig skötare Sirpa Lehtinen

Stöd för patienter och närvarande

Utvecklingschef Hannele Arvekari 050 465 5553

Koordinatör Susanna Kiuru 050 523 7249

Specialist i rehabilitering Tuire Muona 050 435 2965

Projektkoordinator Suvi Pankakoski 050 359 7981

Specialist i rehabilitering, forskare Marika Sorvari 044 298 2606

Hälsofrämjande av unga

Utväcklingschef Heidi Löflund-Kuusela 050 438 8841

Hälsofrämjande specialist Tuuli Hynynen

Hälsofrämjande specialist Taina Kangas 050 441 2696

Hälsofrämjande specialist Matleena Eemola 050 466 2309 (familjeledig)

Hälsofrämjande specialist Tanja Gluschkoff 050 401 1758

Digiproducent Teemu Muhli 050 5920 860

Hyvä päivä

Utvecklingschef Seppo Soine-Rajanummi 050 4405694

Projektkoordinator Hanna Uotinen 050 554 8010 (Kuopio)

Projektkoordinator Elina Seilamo 050 439 6963

Medelanskaffning

Direktör, kommunikation- och insamling Helena Hulkko 050 582 2211

Insamlingschef Tuuli Lahti  040 55 80 977

Företagstjänsten Kaija Laitinen 044 218 4331

Insamlingschef för privatpersoner Asta Merenmies 050 550 5113

Marknadsplanerare Anu Koikkalainen 050 327 4923

Marknadsplanerare Anna Korvenoja 044 579 2308

Finlands Cancerregister

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
registry@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Finlands Cancerregister

Cancerregistret

Direktör för Cancerregistret Nea Malila, MD 050 305 5730

Förvaltningssekreterare Tuija Seppänen 050 441 8557

Läkare Anni Virtanen, MD 050 467 7351

Forskningsdirektor, epidemiolog Eero Pukkala, FD 050 300 2413

Ledande statistiker Janne Pitkäniemi, FD 050 372 3335

Statistiker, datasäkerhetchef, Tapio Luostarinen, FD, 050 464 7028

Statistikarbetare, epidemiologiskt forskare, Joonas Miettinen 050 567 1350

Statistiker Elli Hirvonen

Statistikarbetare Joni Oksanen

Forskareläkare Liisa Korhonen, (familjeledig)

Forskareläkare Anniina Tolkkinen

Forskare Tiina Hakanen 046 920 7876

Forskare Sanna Heikkinen 050 441 6638

Forskare  Iiro Kampman

Forskare Laura Madanat-Harjuoja, MD 050 441 7894

Forskare Johanna Melin (familjeledig)

Forskare Toni Patama 050 441 9872

Forskare Karri Seppä, FD 050 441 8556

Utvecklingschef Henna Degerlund 046 921 0302

Registreringsassistent Annukka Nyholm 050 441 7955

Registering specialist Minna Merikivi 050 441 7891

Registering specialist Susanna Mustonen 050 441 7892

Registreringsassistent Tea Piipponen 050 441 8339

Byråbiträde Marja-Liisa Weckman 050 441 8558

Byråbiträde Maili Huvilinna 050 441 6647

Massundersökningsregistret

Direktör för skreening Tytti Sarkeala, FD 050 411 4238

Forskningsdirektör Ahti Anttila, FD 050 380 9514

Senior forskare Sirpa Heinävaara, Docent, VTT 050 5237137

Specialforskare Kirsi Talala, FD 040 765 4085

Forskare Sanni Helander 050 441 2432

Forskare Maija Jäntti 050 435 5505

Forskare Milla Lehtinen 050 410 8902

Forskare Petra Makkonen 050 5944347

Forskare Maiju Pankakoski 050 439 3057

Projektledare Veli-Matti Partanen 050 3510655

Registering specialist Lotta Patrikka 050 467 7349

Sållningstjänst ansvarig Päivi Styrman 050 441 4766

Medlemsföreningar

Organisationssekreterare Carita Åkerblom 050 567 6737

De regionala cancerföreningarnas och de nationella patientorganisationernas kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas egna webbsidor.

Medlemsföreningarna