Gå direkt till innehållet

Kontaktuppgifter

Cancerföreningen i Finland

Backasgatan 2, 00500 Helsingfors
växel 09 135 331
fornamn.efternamn(at)cancer.fi

 

Ledning

Juha Pekka Turunen
Generalsekreterare
050 511 3757

Direktör för ekonomi Eija Herttuainen 050 329 7316

Direktör för hälsoavdelningen Marika Skyttä 044 298 2606

Direktör för Cancerregistret Janne Pitkäniemi 050 372 3335

Direktör för kommunikation Jaana Ruuth 050 493 1701

Direktör för medelanskaffning Sari Meller 050 409 0550

Kommunikation

tiedotus@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Jaana Ruuth
Direktör för kommunikation
050 493 1701

Kommunikationsspecialist Nina Airisto 050 560 4334

Chef för samhällsrelationer Sarianne Hartonen 050 329 6052

Kommunikationsspecialist Janne Huovila 050 363 6278

Kommunikationsspecialist Anu Kytölä 050 382 8968

Kommunikationsspecialist Mikaela Lax 050 597 6436

Kommunikationsspecialist Maarit Rautio 040 549 1003

Materialbeställningar

terveysmateriaalit@cancer.fi

Tidningen Syöpä-Cancer

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
toimitus@cancer.fi

Huvudredaktör Sirkku Jyrkkiö
sirkku.jyrkkio@tyks.fi

Redaktionschef Jaana Ruuth 050 493 1701

Redaktionssekreterare Anu Kytölä 050 308 6797

Ekonomi och förvaltning

Eija Herttuainen
Direktör för ekonomi
050 329 7316

Förvaltning

Byråsekretare Tiina Leinonen 050 441 1224

Förvaltningsassistent Mirva Hatakka

Förvaltningschef Minna Heikkilä 040 739 9374

Assistent Auli Jaatinen 0400 831 129

Projektansvarig Hanna Turunen 050 432 4319

Administrativ koordinator (Stipendier, NCU-stipendier) Maija Pertola 050 464 2492

Byråsekreterare Maili Huvilinna 050 441 6647

Ekonomi

Controller Päivi Nieminen 040 806 1620

Huvudbokförare Maija Nikkanen 040 578 8411

Ekonomikoordinator Nina Selin 050 448 4899

Ekonomiplanerare Mona Vättö 050 566 8830

Ledande ekonomiplanerare Tarja Grönberg 050 462 5528

IT-avdelning

Jussi Orpana
IT-chef
050 404 2598

Utvecklingschef Emil Martonen

IT expert Jarkko Mattila

IT praktikant Lauri Niinimaa 050 465 7571

Hälsoavdelningen

Marika Skyttä
Direktör, specialist i rehabilitering, forskare
044 298 2606

Överläkare Eeva Ollila, Docent, MD 040 595 2363

Läkare (medicinsk genetik) Minna Pöyhönen, professor 050 382 8948

Specialist inom frivilligverksamhet Tiiu Lohtari 050 343 8042

Specialist inom frivilligverksamhet Marika Raitio 050 328 0043

specialsakkunnig Kirsi Talala 040 765 4085

Stöd för psykosocial verksamhet

Katja Tänkä
Chef för psykosocialt stöd
050 441 8588

Sakkunnig skötare Tutta Kosonen 050 441 9567

Sakkunnig skötare Jonna Salminen 050 568 9464

Sakkunnig skötare Miia Sjöblom

Sakkunnig skötare Tiina Skottman 050 441 8559

Stöd för patienter och närstående

Specialist i rehabilitering Tuire Muona 050 435 2965

Specialist i rehabilitering Minna Enqvist 050 308 0304

Hälsofrämjande verksamhet

Heidi Löflund-Kuusela
Chef för hälsofrämjande verksamhet
050 438 8841

Hälsofrämjande av unga

Hälsofrämjande specialist Tiina Kiviluoma 050 441 2696

Hälsofrämjande specialist Tuulia Råmark 050 564 5844

Hälsofrämjande specialist Matleena Eemola 050 573 2372

Hälsofrämjande specialist Elina Hartikainen 050 472 3002

Hälsofrämjande specialist Marianne Hietaranta 050 594 1300

Hälsofrämjande specialist Tuuli Hynynen 050 514 2517

Specialist, digital kommunikation Teemu Muhli 050 5920 860

Ungdomsspecialist Hanna Soini 050 356 9153

Hyvä päivä teamet

Seppo Soine-Rajanummi
Utvecklingschef
050 4405694

Projektkoordinator Elina Selamo 050 439 6963

Hälsofrämjande specialist Ira Timonen 050 479 0676

Hälsofrämjande specialist Sini Olaste 050 431 1873

Finlands Cancerregister

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
registry@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Finlands Cancerregister(öppnas i ett nytt fönster)

Cancerregistret (med Massundersökningsregistret)

Janne Pitkäniemi
Direktör för Cancerregistret
050 372 3335

Tytti Sarkeala, FD
Screeningschef
050 411 4238

Specialist Ahti Anttila

Forskningschef Sanna Heikkinen 050 441 6638

Forskningsdirektör Sirpa Heinävaara 050 523 7137

Utvecklingschef Elina Hermiö 040 759 5106

Informationstjänster Elli Hirvonen 050 327 6716

Direktör för Informationshantering Sebastian Johansson, 050 464 1177

Projektspecialist Maarit Lamminmäki 050 562 2962

Statistiker Milla Lehtinen 050 410 8902

Statistiker Aku Leivonen 050 574 9978

Dataskyddsombudsman Tapio Luostarinen 050 464 7028

Specialist, registrering Minna Merikivi 050 441 7891

Forskare Joonas Miettinen 050 567 1350

Statistiker Eetu Mäkinen 050 330 9819

Utvecklingschef Aapeli Nevala 044 536 4365

Specialist i bröstcancerscreening Laura Niinikoski 050 472 4053

Registreringsassistent Anne-Mari Nyholm 050 441 7955

Epidemiologisk forskare Maiju Pankakoski 050 439 3057

Utvecklingscheg Veli-Matti Partanen 050 351 0655

Registreringsassistent Tea Piipponen 050 463 4017

Forskare Heidi Ryynänen

Forskningschef Karri Seppä 050 441 8556

Statistiker, Filip Siegfrieds 050 307 3127

Registrerings specialist Hanna Soodan 050 440 8082

Ansvarig för sållningstjänst Päivi Styrman 050 441 4766

Ansvarig läkare Tomas Tanskanen 050 320 8035

Forskare Maija Vahteristo 050 337 5870

Cancerregistrets IT-team

IT expert Mika Lappalainen

Planerare av användargränssnitt Niko Lavonen 050 412 9721

Projektledare Katja Lehtinen 050 339 9601

IT specialsakkunnig Petri Makkonen 0400 417 767

Backend utvecklare Daria Stepanova

Medlemsföreningar

Organisationschef Kaisa Luhtala 050 588 0411

De regionala cancerföreningarnas och de nationella patientorganisationernas kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas egna webbsidor.

Medlemsföreningarna

Cancerstiftelsen

Unionsgatan 22,
00130 Helsingfors
växel 09 135 331

Donatortjänst
09 1353 3286
donationer@cancer.fi

Generalsekreterare
Juha Pekka Turunen
050 511 3757

Direktör för medelanskaffning
Sari Meller
050 409 0550

Vetenskaplig Ledare
Jarmo Wahlfors, Docent, FD
050 410 1456

Medelanskaffning

Insamlingschef, företag, Marika Salonen 050 4488324

Koordinator för företagssamarbete Elli Vanhanen 050 470 8543

Kundansvarig Milena Zaremba 050 571 6440

Marknadschef Anu Koikkalainen 050 327 4923

Kommunikationschef Carita Päivänen 050 590 5415

Marknadskoordinator Alexandra Ruuttu  050 4354 108

Chef för digital medelanskaffning, Katja Keskitalo 050 598 1121

Testamentsdonationer

Kundchef Asta Merenmies, 050 5505 113

Ekonomiplanerare Mona Vättö, 050 5668 830

Donatortjänst

Byråsekreterare Tiina Leinonen 050 441 1224

Vikarierande koordinator för donatorstjänst Johanna Halonen 050 911 5423

Assistent Tuula Lehtoranta 050 311 1503

Assistent Jemina Ercan 050 437 2652

Cancerstiftelsen(öppnas i ett nytt fönster)