Kontaktuppgifter

Cancerföreningen i Finland

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
fornamn.efternamn(at)cancer.fi

 

Ledning

Sakari Karjalainen, Docent, MD
Generalsekreterare
0400 818 910

Ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila 040 590 3848

Direktör, strategi och förutseende Satu Lipponen 050 563 4558

Direktör för Cancerregistret Nea Malila,  MD 050 305 5730

Överläkare (hälsofrämjande) Eeva Ollila, Docent, MD 050 590 4935

Direktör, kommunikation Jaana Ruuth 050 493 1701

 

Kommunikation

tiedotus@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Jaana Ruuth
Direktör, kommunikation
050 493 1701

Kommunikation specialist Anu Kytölä 050 382 8968

Kommunikation specialist Maarit Rautio 040 549 1003

Kommunikation specialist Sami Ruokangas 050 308 6797

Kommunikation specialist, intressentkommunikation Sini Terävä 050 513 5083

Kommunikation specialist Eija Vallinheimo 050 307 3871

Materialbeställningar

terveysmateriaalit@cancer.fi

Tidningen Syöpä-Cancer

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
toimitus@cancer.fi

Huvudredaktör Sirkku Jyrkkiö
sirkku.jyrkkio@tyks.fi

Redaktionschef  Jaana Ruuth 050 493 1701

Redaktionssekreterare Anu Kytölä 050 308 6797

Ekonomi och förvaltning

Raija Jokila
Ekonomi- och förvaltningschef
040 590 3848

Förvaltning

Byråsekretare Tiina Ercan 050 441 1224

Förvaltningsassistent Mirva Hatakka 050 405 8273

Förvaltningschef Minna Heikkilä 040 739 9374

Assistent Auli Jaatinen 0400 831 129

Ekonomi

Bokhållare Maija Nikkanen

Ekonomiassistent Mari Ojala 050 4411 976

Ekonomiplanerare Mona Vättö 050 566 8830

IT-avdelning

Jussi Orpana
IT-chef
050 404 2598

Planerare av användargränssnitt Niko Lavonen 050 412 9721

Projektledare Katja Lehtinen 050 339 9601

Systemplanerare Jan Magnusson 040 530 0335

IT expert Jouni Mäntylä 050 470 8525

 

Hälsoavdelningen

Juha Heino, LL
Direktör, Hälsoavdelningen
050 386 6221

Sakkunnig Clarissa Bingham, FD 050 466 4024

Utvecklingschef Virve Laivisto 050 588 2700

Överläkare (hälsofrämjande) Eeva Ollila, Docent, MD 040 595 2363

Läkare (medicinsk genetik) Minna Pöyhönen, Docent, MD 050 382 8948

Hälsofrämjande specialist Outi Savolainen 050 307 6964

Koordinator för massundersökningar Anne Sköld 040 522 3056

Rådgivningtjänst

Taina Häkkinen
Chef
050 441 8588

Sakkunnig skötare Beatrice Excell 050 5659161

Sakkunnig skötare Virpi Halinen 050 441 8559

Sakkunnig skötare Tutta Kosonen 050 441 9567

Sakkunnig skötare Hannele Kuvaja 050 568 9464

Sakkunnig skötare Sirpa Lehtinen

Stöd för patienter och närvarande

Hannele Arvekari
Utvecklingschef
050 465 5553

Koordinatör Susanna Kiuru 050 523 7249

Specialist i rehabilitering Tuire Muona 050 435 2965

Projektkoordinator Suvi Pankakoski 050 359 7981

Specialist i rehabilitering, forskare Marika Sorvari 044 298 2606

Hälsofrämjande av unga

Heidi Löflund-Kuusela
Utväcklingschef
050 438 8841

Hälsofrämjande specialist Tuuli Hynynen

Hälsofrämjande specialist Taina Kangas 050 441 2696

Hälsofrämjande specialist Matleena Eemola 050 466 2309 (familjeledig)

Hälsofrämjande specialist Tanja Gluschkoff 050 401 1758

Digiproducent Teemu Muhli 050 5920 860

Hyvä päivä

Seppo Soine-Rajanummi
Utvecklingschef
050 4405694

Projektkoordinator Elina Seilamo 050 439 6963

Projektkoordinator Hanna Uotinen 050 554 8010 (Kuopio)

 

Finlands Cancerregister

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
registry@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Finlands Cancerregister

Cancerregistret

Nea Malila, MD
Direktör för Cancerregistret
050 305 5730

Utvecklingschef Henna Degerlund 046 921 0302

Forskare Tiina Hakanen 046 920 7876

Forskare Sanna Heikkinen 050 441 6638

Byråsekreterare Maili Huvilinna 050 441 6647

Statistiker Elli Hirvonen

Forskare  Iiro Kampman

Forskareläkare Liisa Korhonen, (familjeledig)

Statistiker, datasäkerhetchef, Tapio Luostarinen, FD, 050 464 7028

Forskare Laura Madanat-Harjuoja, MD 040 910 6336

Forskare Johanna Melin (familjeledig)

Registering specialist Minna Merikivi 050 441 7891

Statistikarbetare, epidemiologiskt forskare, Joonas Miettinen 050 567 1350

Registering specialist Susanna Mustonen 050 441 7892

Tietopalveluvastaava Aapeli Nevala 050 434 6054

Registreringsassistent Annukka Nyholm 050 441 7955

Statistikarbetare Joni Oksanen

Registreringsassistent Tea Piipponen 050 441 8339

Ledande statistiker Janne Pitkäniemi, FD 050 372 3335

Forskningsdirektor, epidemiolog Eero Pukkala, FD 050 300 2413

Forskare Toni Patama 050 441 9872

Forskare Karri Seppä, FD 050 441 8556

Förvaltningssekreterare Tuija Seppänen 050 441 8557

Forskareläkare Anniina Tolkkinen

Läkare Anni Virtanen, MD 050 467 7351

Byråbiträde Marja-Liisa Weckman 050 441 8558

Massundersökningsregistret

Tytti Sarkeala, FD
Direktör för screening
050 411 4238

Forskningsdirektör Ahti Anttila, FD 050 380 9514

Senior forskare Sirpa Heinävaara, Docent, VTT 050 5237137

Forskare Sanni Helander 050 441 2432

Forskare Maija Jäntti 050 435 5505

Forskare Milla Lehtinen 050 410 8902

Forskare Petra Makkonen 050 5944347

Forskare Maiju Pankakoski 050 439 3057

Projektledare Veli-Matti Partanen 050 3510655

Registering specialist Lotta Patrikka 050 467 7349

Sållningstjänst ansvarig Päivi Styrman 050 441 4766

Specialforskare Kirsi Talala, FD 040 765 4085

Medlemsföreningar

Organisationssekreterare Carita Åkerblom 050 567 6737

De regionala cancerföreningarnas och de nationella patientorganisationernas kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas egna webbsidor.

Medlemsföreningarna

Cancerstiftelsen

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors
växel 09 135 331
lahjoitukset@cancer.fi eller fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Givarservice 09 1353 3286

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Docent, MD 0400 818 910

Medelanskaffning

Helena Hulkko 
Direktör, kommunikation- och insamling
050 582 2211

Marknadsplanerare Anu Koikkalainen 050 327 4923

Insamlingschef Tuuli Lahti  040 55 80 977

Insamlingschef för privatpersoner Kaija Laitinen 044 218 4331

Företagstjänsten Kaija Laitinen 044 218 4331

assistent vid givarservice Tuula Lehtoranta 050 4646335

Insamlingschef för privatpersoner Asta Merenmies 050 550 5113

Marknadskoordinatori Sara Salo 0400 76 44 30

Marknadsplanerare Mari Vuoti 040 73 99 208

Cancerstiftelsen