Gå direkt till innehållet

Strategi

I sin strategi utfäster sig Cancerorganisationerna att målmedvetet arbeta för att främja hälsan, förebygga cancer, stödja de insjuknade och minska de skador och men som cancern orsakar i hela landet.

Cancerföreningen i Finland

Cancerföreningen i Finland är en av de största patient- och folkhälsoorganisationerna i vårt land och en nationell expertorganisation. Med sin sakkunniga verksamhet är föreningen en inflytelserik samhällsaktör.

Medlemsföreningar

Till Cancerföreningen i Finland hör tolv regionala cancerföreningar och fem nationella patientorganisationer. Medlemsföreningarna är självständiga organisationer som följer Cancerorganisationernas gemensamt överenskomna värden och principer för verksamheten.

Cancerstiftelsen

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Den är en allmännyttig stiftelse som har haft stor betydelse för cancerforskningens och cancerförebyggandets utveckling i vårt land.

Ekonomi

Cancerorganisationernas stabila ekonomi stöder sig på intäkter av den egna penninginsamlings- och placeringsverksamheten. Även bidrag har en viktig roll i finansieringen av Cancerorganisationernas verksamhet.

Historia

Cancerföreningen i Finland grundades år 1936. Grundkapitalet – fem miljoner mark – investerades i radium, som användes till att behandla cancerpatienter. Det fanns fortfarande mycket lite kännedom om cancersjukdomarna, och Cancerstiftelsen grundades år 1948 för att finansiera cancerforskning.