Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

År 2015 bereddes olika spetsprojekt för att stödja genomförandet av Cancerorganisationernas strategi under 2015–2020. Ett enskilt spetsprojekt kan i praktiken främja flera olika strategiska mål. Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen har egna roller när det gäller att genomföra projekten. Spetsprojekten och i synnerhet insatserna år 2016 beskrivs i verksamhetsplanen.

Cancerstiftelsens verksamhetsplan 2016 (pdf)

Cancerstiftelsens verksamhetsplan 2015 (pdf, på finska)

Verksamhetsberättelse

År 2015 gjorde Cancerstiftelsen nya rekord för stödet till cancerforskningen. Under verksamhetsåret 2015 översteg bidragssumman fyra miljoner euro. Cancerstiftelsen stödde forskning vid Finlands cancerregister med 1,2 miljoner euro och beviljade 300 000 euro i finansiering för Stiftelsen för Finlands cancerinstituts forskaranställningar.

Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse 2014 (pdf)