Gå direkt till innehållet

Broschyrer

Cancerorganisationerna ger ut broschyrer om hälsofrämjande och insamling.

Bröstcancer

Broschyrer har publicerats under 2018 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Risken för bröstcancer går att minska (pdf)
Broschyr om hur man kan minska risken för bröstcancer.

Rosa bandet: Nyttan av en sund livstil för bröstcancerdrabbade (pdf)

Mat och motionsvanor

Positiva steg mot ett sundare liv – Cancer kan förbyggas (pdf)
Broschyr gäller information hur levnadsvanor minskar risken för cancer. Broschyren har publicerats under 2015 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Testa dina mat- och motionsvanor (pdf)
Broschyren hjälper att inse hur mat- och resvanor påverkar hälsa. Broschyren har publicerats under 2015 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)
Broschyr gäller information om ungdomar och snus.

Rehabilitering och rådgivning

När en familjemedlem insjuknar i cancer, påverkar det alla i familjen. I Föra barnen på tal -samtalen tillsammans med en yrkesutbildad person inom Cancerorganisationerna kan du på ett tryggt sätt strukturera den förändring som barnet eller den unga upplever. Det gemensamma målet är en fungerande vardag för familjen och upprätthållen välfärd trots cancern.

Föra barnen på tal -samtal reklamaffisch A4
Föra barnen på tal -samtal reklamaffisch A3
Reklamaffischerna finns i pdf-format i materialbanken.

En bra dag för barn -loggbok för föräldrar
Loggboken kan hjälpa att förebygga hinder och svårigheter i familjens vardag. Loggboken hjälper att se saker ur barnets perspektiv och att på ett tryggt sätt stödja barnet på vägen mot välmående i familjen. Loggboken finns i pdf-format i materialbanken.

Solen

Broschyrer har publicerats under 2013 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Vistas sunt i solen – en guide för föräldrar
Broschyr gäller information om UV-strålining och hur man skyddar sig mot solen.

Skydda dig mot solen, en guide (Pdf)
Broschyr gäller information om UV-strålining och hur man skyddar sig mot solen.

Testikelcancer

Testikelcancer är en sjukdom hos unga män (pdf)

Broschyren har publicerats under 2018 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Tobak

Pdf broschyrer har publicerats under 2017 och  kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Känner du till varför är bra för dig att sluta använda tobaksprodukter? (pdf)

Känner du till att användningen av tobaksprodukter kan inverka på resultaten av behandlingen av cancer? (pdf)

Känner du till varför det är bra för ditt barn och dig att du slutar använda tobaks- produkter? (pdf)

Nikotin och ungdomar – Vad vuxna borde veta om tobaks- och nikotinprodukter (pdf)

En broschyr för vuxna om tobaks- och nikotinprodukter som fenomen bland ungdomar. Läs om vilka slags produkter det finns och om de skador nikotin och nikotinprodukter orsakar. Broschyren ger också tips för hur du som vuxen kan stöda en ungdom i att inte ens börja använda nikotinprodukter eller uppmuntra hen att sluta (max. 50 st/ beställning)

Nikotinfri idrott -affisch

Affischen berättar om nikotinets effekter på idrottarens prestation, muskler och återhämtning.
Affischer kan beställas kostnadsfritt för användning av idrottsföreningar, kommuner och välfärdsområden, till exempel till idrottsanläggningar och andra marknadsföringändamål. Max 50 st/affisch/beställning.

Nikotinfri idrott -affisch (pdf)

Tobakskroppen

Broschyr om den förnyade webbplatsen Tobakskroppen (tobaccobody.fi). Med hjälp av tjänsten kan du interaktivt utforska hur tobak och snus skadar kroppen. Tjänsten fungerar som hjälpmedel i t.ex. undervisning i hälsokunskap. Tobakskroppen fungerar på svenska, finska, engelska, ryska och danska. Broschyren kan delas ut åt ungdomar eller vuxna, som jobbar med ungdomar och har nytta av webbplatsen i sitt arbete.

Tobakskroppen (pdf)

Broschyrer som gäller insamling

Testamente – en gåva till kommande generationer (pdf)
Broschyr gäller information om testamentsdonation och på vilket sätt går det att göra en testamentsdonation till cancerstiftelsen. Broschyren har publicerats under 2014 och kan beställas från: lahjoitukset@cancer.fi(öppnas i ett nytt fönster)