Broschyrer

Cancerorganisationerna ger ut broschyrer om hälsofrämjande och insamling.

Broschyrer som gäller hälsofrämjande

Positiva steg mot ett sundare liv – Cancer kan förbyggas (pdf)
Broschyr gäller information hur levnadsvanor minskar risken för cancer. Broschyren har publicerats under 2015 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi

Testa dina mat- och motionsvanor (pdf)
Broschyren hjälper att inse hur mat- och resvanor påverkar hälsa. Broschyren har publicerats under 2015 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi

Ungdomar och snus – vad bör jag som förälder känna till? (pdf)
Broschyr gäller information om ungdomar och snus. Pdf broschyren har publicerats under 2014 och  kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi

Risken för bröstcancer går att minska (pdf)
Broschyr om hur man kan minska risken för bröstcancer. Broschyren har publicerats under 2017 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi

Vistas sunt i solen – en guide för föräldrar (pdf)
Broschyr gäller information om UV-strålining och hur man skyddar sig mot solen. Broschyren har publicerats under 2013 och kan beställas från: terveysmateriaalit@cancer.fi

Broschyrer som gäller insamling

Testamente – en gåva till kommande generationer (pdf)
Broschyr gäller information om testamentsdonation och på vilket sätt går det att göra en testamentsdonation till cancerstiftelsen. Broschyren har publicerats under 2014 och kan beställas från: lahjoitukset@cancer.fi