Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Den är en allmännyttig stiftelse som har haft stor betydelse för cancerforskningens och cancerförebyggandets utveckling i vårt land.

Cancerstiftelsen stöder genom donationer cancerförebyggandet och hjälpverksamheten till förmån för cancerpatienter. Tillsammans med Cancerföreningen påverkar stiftelsen den nationella cancerpolitiken och ser till att cancerpatienterna får god vård och att deras ställning och förmåner tryggas.

Cancerstiftelsen (öppnas i ett nytt fönster)

Cancerorganisationerna är det gemensamma namnet för Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar samt Cancerstiftelsen. Cancerorganisationerna har en gemensam strategi(öppnas i ett nytt fönster). Styrelserna för stiftelsen och föreningen har gemensamma sammanträden och organisationerna har också en gemensam generalsekreterare. Dessutom har föreningen och stiftelsen ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.

Ekonomi

Cancerstiftelsens verksamhet

Stöd till forskningen

Cancerstiftelsen är en viktig finansiär av cancerforskning. Stiftelsen beviljar stipendier åt cancerforskare. Den stöder också Finlands Cancerregister och Massundersökningsregistret.

Stipendier

Stöd till cancerarbetet

Cancerstiftelsen stöder arbetet till förmån för cancerpatienter och deras närstående samt cancerförebyggandet. Cancerorganisationernas nationella rådgivningstjänst drivs med stiftelsens stöd.

Cancerstiftelsens symposium

Cancerstiftelsen ordnar årligen ett symposium för experter inom cancerforskning och cancerbehandling. Det nationella symposiet samlar experter som specialiserat sig på en viss typ av cancer eller på förebyggande, diagnostik, behandling, uppföljning och rehabilitering. Deltagarna är huvudsakligen specialistläkare och forskare.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Förtroendevalda

Medelsanskaffning

Medelsanskaffning är en viktig del av Cancerstiftelsens verksamhet.

Stiftelsen har olika donationsformer:

  • månatliga donationer
  • engångsdonationer
  • testamentsgåvor
  • minnesinsamlingar
  • bemärkelsedagsinsamlingar
  • företagsdonationer och företagssamarbete

Cancerstiftelsens mest kända insamling är den årliga kampanjen Rosa bandet. Med kampanjen stöds inhemsk forskning i bröstcancer och rådgivning i frågor som gäller bröstcancer. Kampanjen Rosa bandet ordnades första gången i Finland 2003.

Rosa bandet(öppnas i ett nytt fönster)

Cancerstiftelsen samarbetar med den australiska Movemberstiftelsen. I dess kampanj med samma namn odlar män under november månad en mustasch och samlar medel till forskning i prostata- och testikelcancer.

Movember (på finska)(öppnas i ett nytt fönster)