Gå direkt till innehållet

Förtroendevalda

Cancerstiftelsen väljer ordförande på sitt årliga höstmöte. Styrelsen har tolv medlemmar av vilka fyra byts ut varje år. De som står i tur att avgå kan om de så önskar och med höstmötets godkännande fortsätta i styrelsen ytterligare två perioder. Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Cancerstiftelsens styrelse

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo, ordförande

Professor (emeritus) Eero Kasanen, Tammerfors, vice ordförande

Professor Klaus Elenius, Åbo
Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo
Professor (emeritus) Eero Kasanen, Helsingfors
Docent Petri Koivunen, Uleaborg
Överläkare Liisa Sailas, Kuopio
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors
Professor (emerita) Tuula Tamminen, Tammerfors
Ledande expert Kari Varkila, Helsingfors
Rektor (emeritus) Kalervo Väähänen, Åbo
Ekon.mag. Tuula von Zweygbergk, Nådendal

 

Dessutom har Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.