Förtroendevalda

Cancerstiftelsen väljer ordförande på sitt årliga höstmöte. Styrelsen har tolv medlemmar av vilka fyra byts ut varje år. De som står i tur att avgå kan om de så önskar och med höstmötets godkännande fortsätta i styrelsen ytterligare två perioder. Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Cancerstiftelsens styrelse

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo

Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors, vice ordförande

Professor Klaus Elenius, Turku
Professor (emeritus) Eero Kasanen, Helsingfors
Docent Petri Koivunen, Uleaborg
Redaktör Satu Marttila, Helsingfors
Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors
Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors
Professor (emeritus) Eero Vuorio, Åbo

 

Dessutom har Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.