Gå direkt till innehållet

Bli medlem

Cancerföreningen i Finland har över 110 000 medlemmar. Som medlem får du information, stöd och olika förmåner. Medlemmarna stöder cancerarbetet genom att delta i den viktiga verksamhet som föreningarna bedriver runtom i landet.

->Läs mera om behandling av personuppgifter i medlemsregistret.

Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

 

Till Cancerorganisationerna hör tolv regionala cancerföreningar och fem nationella patientorganisationer som man kan bli medlem i. Totalt har Cancerföreningarna ca 115 000 medlemmar.

Patienter och deras närstående kan ansluta sig till föreningarna, men även andra som vill stödja verksamheten kan bli medlemmar (stödmedlemskap). Också företag och sammanslutningar kan ansluta sig.

Vilken regional cancerförening man ansluter sig till beror på hemorten. Patientföreningarna däremot är nationella och där baseras medlemskapet på en viss sjukdom.

Medlemsavgiftens storlek varierar mellan de olika cancerföreningarna. År 2022 varierar den mellan 15 och 30 euro.

Medlemsförmåner

Syöpä-Cancer-tidningen utkommer fyra gånger om året. Tidningen får du som medlemsförmån om du är medlem i en regional cancerförening, Finlands prostatacancerföreningen eller Finlands hals- och muncancerföreningen. Tidningen ger aktuell och tillförlitlig information om cancersjukdomar och hur de förebyggs och behandlas samt om cancerforskningen.

Ta en titt på Cancertidningen

Medlemmar i de regionala cancerföreningarna har rätt till vårddagsersättning vid sjukhusvård på grund av cancer. Ersättningens storlek och villkor, liksom även övriga medlems- och patientförmåner, varierar mellan föreningarna.

Vanliga förmåner är rabatt på gym och idrottsanläggningar, organiserade resor och evenemang och föreningens tidning.

 

Dataskyddsbeskrivningen(öppnas i ett nytt fönster) (pdf, på finska)