Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

År 2016 bereddes olika spetsprojekt för att stödja genomförandet av Cancerorganisationernas strategi under 2015–2020. Ett enskilt spetsprojekt kan i praktiken främja flera olika strategiska mål. Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen har egna roller när det gäller att genomföra projekten. Spetsprojekten och i synnerhet insatserna år 2016 beskrivs i verksamhetsplanen.

Cancerföreningen i Finlands verksamhetsplan 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelse

Cancerföreningen i Finlands verksamhet år 2016 koncentrerades särskilt på att inverka på den nationella cancerpolitiken, på att planera genomförandet av och verkställa föreningens färska strategi samt på att förbättra kvaliteten av Cancerorganisationernas egen verksamhet och tjänster.

Verksamhetsberättelse för Cancerföreningen i Finland 2016

Verksamhetsberättelse för Cancerföreningen i Finland 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse för Cancerföreningen i Finland 2014 (pdf)