Gå direkt till innehållet

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan

Cancerorganisationernas strategi för 2021–2025 bygger på fem utvecklingsprogram:

  • Vi arbetar tillsammans med människor för människornas bästa.
  • Det vi gör har stort genomslag.
  • Vi främjar våra mål vid varje möte.
  • Vi utvecklar organisationens interna samarbete och arbetsfördelning.
  • Vi främjar cancerförebyggande, -diagnostik och vård genom att stärka cancerforskningen och sakkunskapen.

I vår 2020 beredde centralbyråns och medlemsföreningarnas gemensamma arbetsgrupper de strategiska projekt som ingår i utvecklingsprogrammen. Arbetsgrupperna tog fram sammanlagt 24 projektbeskrivningar; av dessa valdes 8 projekt ut för 2021. Projekten fortsätter delvis även 2022. År 2022 inleds fyra nya projekt för att genomföra utvecklingsprogrammen. För de resterande projekten finns det en periodiserad plan som sträcker sig över hela strategiperioden 2021–2025.

Denna verksamhetsplan täcker verksamheten hos Cancerföreningen och Cancerstiftelsen.

Verksamhetsplanen 2023 (pdf)