Gå direkt till innehållet

Rådgivning

Med Cancerorganisationernas rådgivning avses både den nationella rådgivningen och den rådgivning som medlemsorganisationerna tillhandahåller. Rådgivningen ger information och stöd åt cancerpatienterna, deras närstående och alla som oroar sig för cancer.

Rådgivningen sköts av professionella cancerexperter.

Syftet med rådgivningen är att ge information om cancerförebyggande, tidig upptäckt av cancer, cancerns symptom och hur de identifieras, cancerbehandlingar, tillfrisknande från och rehabilitering efter cancer samt hälsofrämjande. Rådgivningen sker genom personliga möten, per telefon och e-post eller i form av chattar.

Cancerorganisationernas rådgivningstjänster(öppnas i ett nytt fönster)

Principerna för Cancerorganisationernas rådgivning

  • Rådgivningen svarar på cancerfrågor av allmän karaktär. I rådgivningens ställs inte diagnoser.
  • Rådgivningen är konfidentiell: rådgivarna har tystnadsplikt.
  • Någon vårdrelation uppstår inte inom rådgivningen. Lagen om patientens ställning och rättigheter tillämpas inte på rådgivningen.
  • Rådgivningen ersätter inte sådan rådgivning, undersökning eller behandling som ges av läkare och hälsovårdspersonal.
  • Rådgivarna har inte tillgång till kundernas tidigare hälsouppgifter.

Cancerorganisationernas nationella rådgivningstjänst är medlem i Delegationen för de frivilliga telefon- och webbhjälparnas etiska principer (PuhEet).

PuhEet(öppnas i ett nytt fönster) (pdf)

Cancerorganisationernas rådgivare ger också råd i ärftlighetsfrågor.

Ärftlighetsrådgivning(öppnas i ett nytt fönster)

Beträffande förmåner finns det ett eget rådgivningsnummer där experter ger råd i ekonomiska spörsmål.

Rådgivning om sociala förmåner(öppnas i ett nytt fönster)

Till rådgivningstjänsterna hör också Syöpäkipulinja (på finska), en telefontjänst som är specialiserad på cancersmärta. Tjänsten är integrerad i HUCS:s Smärtklinik.

>Behandling av personuppgifter i rådgivningstjänsten