Gå direkt till innehållet

Förtroendevalda

Till delegationen för Cancerföreningen i Finland hör ordförande och 26 medlemmar samt lika många suppleanter. Av medlemmarna väljs 12 bland de kandidater som de regionala föreningarna nominerat och fem bland de kandidater som patientföreningarna nominerat. Därtill väljs tolv andra medlemmar. Valet av suppleanter sker enligt samma mönster.

Cancerföreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls vartannat år. På årsmötet väljs för de följande två åren delegationens ordförande och hälften av medlemmarna som ersätter dem som står i tur att avgå.

Styrelsen för Cancerföreningen i Finland har tolv medlemmar som väljs av delegationen. Fyra styrelsemedlemmar byts ut varje år. De som står i tur att avgå kan om de så önskar och om delegationen godkänner det fortsätta under högst två tilläggsperioder, dvs. totalt nio år. Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Delegationen

Generaldirektör: Ombud Riitta Pyhälä, Helsingfors

Kommerserådet Risto Korpela, Åbo, vice ordförande

 

Medlem Personlig suppleant
Professor Elina Haavisto, Esbo Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors
Vd. Kristiina Helenius, Helsingfors Dosent Päivi Hietanen, Helsingfors
Ledande skötare SHJ (pens.) Leea Hiltunen, Rauma Sekreterare Raili Katajisto, Lohikko
Dr i hälsov.  Kari Jaakkola, Rautalampi Direktör Niina Turunen, Lappeenranta
Psykolog Raija Jansson, Jyväskylä Diakon Jaana Muurikainen, Äänekoski
Kraft coach Jaana Keho-Kosonen, Esbo Chefredaktör Marja Aarnipuro, Helsingfors
Vd. Riikka Koivisto, Tavastehus Dosent Riikka Huovinen, Åbo
OKT Kirsi Komi, Helsingfors Översekreterare Ulla Järvi, Åbo
Kommerserådet Risto Korpela, Åbo Avdelning overläkare Päivi Lähteenmäki, Åbo
Servicechef Päivi Korpivaara, Helsingfors Kommunikations manager Jaana Juutilainen-Saari, Helsinki
Vd. Soile Kuitunen, Helsingfors Överläkäre Tuomo Alanko, Helsingfors
FM Riikka-Leena Manninen, Ylöjärvi Journalist Ilpo Salonen, Helsingfors
Arbetsledare Jussi Murtovuori, Helsingfors Direktör Marika Aro, Helsingfors
Utvecklingledare Henna Myller, Joensuu Direktör Suvi Jolkkonen, Lehmo
Överläkare Marja-Liisa Mäntymaa, Kotka Omrodeschef (pens.) Hannu Poutanen, Kotka
Ordförande Anu Niemi, Esbo Frivillig Heidi Vekkeli, Helsingfors
Ekonom Matti R. J. Niemi, Helsingfors Riksdagsledamot (forn), företagare Jouko Laxell, Salo
Motsvarande socialarbetare, Pirkko Ollikainen, Tammerfors Idrottslärare Harri Merta, Tammerfors
Journalist Aila Paloniemi, Jyväskylä Journalist Heljä Salonen, Helsingfors
Rådet Leena Rosenberg, Kuopio Byråförvaltare Tuula Sapattinen, Kuopio
Verksamhetsledare Susanna Sonninen, Helsingfors Hum. kand. Kirsi Niinimäki, Helsingfors
Expert Christer Strömbäck, Wasa Journalist Mardy Lindqvist, Helsingfors
Sjuksjöterska Eva-Maria Strömsholm, Wasa Landbruksföretagare Pentti Haapala, Ilmajoki
Styrelseledamot Yrjö Särkinen, Esbo Löjtnand, evp Ossi Haajanen, Sysmä
Ledande överskötare Raili Valanne, Rovaniemi Specialist Jukka Melkko, Oulu
Överläkare Pia Österlund, Esbo Läkare Maarit Bärlund, Tammerfors

Styrelsen för Cancerföreningen i Finland

Ordförande: Professor Sirpa Leppä, Helsingfors

Vice ordförande:  Matti Väistö, Joensuu

Sjukhusråd Rauno Ihalainen, Tammerfors
Överläkare Antti Jekunen, Vasa
Docent Jussi Koivunen, Uleåborg
Professor Sirpa Leppä, Helsingfors
TtM Susanna Mutanen, Jyväskylä
Specialistläkare, LT Sari Raassina, Kuopio
Chef Arto Rantala, S:t Karins
Bankdirektör (emeritus), Hannu Routamaa, Birkala
Expert Christer Strömbäck, Vasa
TtM Annikki Thodén, Helsingfors
Senior Team Coach Juha Wirekoski, Kontiolahti
Riksdagsrådet Matti Väistö, Joensuu

Kommittén 2020:

Ordförande: Annikki Thodén

Regionala föreningen
Södra Finlands Cancerförening Päivi Korpivaara
Sydvästra Finland Cancerförening Juhani Laaksonen
Birkalands Cancerförening Anne-Mari Jussila (vice ordförande)
Norra Karelens Cancerförening Leena Kuvaja
Norra Finland Cancerförening Seppo Rajaniemi
 Patientföreningar
Finlands prostatacancerförening Propo Kimmo Järvinen
Colores – Finlands Kolorektalcancerförening Kristina Kurtén
SYLVA Kari Alasaari
Styrelsen för Cancerföreningen i Finland Annikki Thodén (ordförande)
Sekreterare Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Organisationskoordinator Susanna Kiuru

Dessutom har Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen ett gemensamt finansutskott och arbetsutskott.

Finansutskott 2020:

Ombud Riitta Pyhälä, ordförande
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Professor (emeritus) Eero Kasanen (Vice ordförande)
Bankdirektör (emeritus) Hannu Routamaa 
Professori Tapio Visakorpi
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila, sekreterare

Arbetsutskott 2020

Professor Sirpa Leppä (ordförande)
Akademiker Sirpa Jalkanen (vice ordförande)
Professor Klaus Elenius
Ombud Riitta Pyhälä
Professor Tapio Visakorpi
Riksdagsrådet Matti Väistö
Generalsekreterare Sakari Karjalainen