Gå direkt till innehållet

Förtroendevalda

Till delegationen för Cancerföreningen i Finland hör ordförande och 26 medlemmar samt lika många suppleanter. Av medlemmarna väljs 12 bland de kandidater som de regionala föreningarna nominerat och fem bland de kandidater som patientföreningarna nominerat. Därtill väljs tolv andra medlemmar. Valet av suppleanter sker enligt samma mönster.

Cancerföreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls vartannat år. På årsmötet väljs för de följande två åren delegationens ordförande och hälften av medlemmarna som ersätter dem som står i tur att avgå.

Styrelsen för Cancerföreningen i Finland har tolv medlemmar som väljs av delegationen. Fyra styrelsemedlemmar byts ut varje år. De som står i tur att avgå kan om de så önskar och om delegationen godkänner det fortsätta under högst två tilläggsperioder, dvs. totalt nio år. Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Delegationen

Generaldirektör: Stadsdirektör emeritus Jukka Moilanen, Ulvila

Vd Riikka Grå, Tavastehus, vice ordförande

 

Medlem Personlig suppleant
Överskötare Marianne Buss, Vasa Skatterevisor (emeritus) Heikki Hiilamo, Helsingfors
Vd. Riikka Grå, Tavastehus  Ministers specialmedarbetare Annukka Kimmo, Villmanstrand
Professor Elina Haavisto, Esbo Professor Heikki Hiilamo, Helsingfors
Ledande skötare SHJ (pens.) Leea Hiltunen, Rauma Sekreterare Raili Katajisto, Lohikko
OKT, styrelseproffs, Kirsi Komi, Helsingfors Generalsekreterare Ulla Järvi, Åbo
Servicechef Päivi Korpivaara, Helsingfors Kommunikations manager Jaana Juutilainen-Saari, Helsinki
Vd. Soile Kuitunen, Helsingfors Överläkäre Tuomo Alanko, Helsingfors
Avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki, Åbo LT Jukka Kärkkäinen, Åbo
FM Riikka-Leena Manninen, Ylöjärvi Journalist Ilpo Salonen, Esbo
Utblidningschef Jussi Murtovuori, Helsingfors Direktör Marika Aro, Helsingfors
Diakon Jaana Muurikainen Äänenkoski Ordförande för lokalavdelning Hannu Poutanen, Kouvola
Överläkare Marja-Liisa Mäntymaa, Kotka Områdeschef (pens.) Hannu Poutanen, Kotka
Ekonom Matti R. J. Niemi, Helsingfors Riksdagsledamot (forn), företagare Jouko Laxell, Salo
Koordinator Tiini Nykky, Kuopio Professor Ulla Puistola, Uleåborg
Journalist Aila Paloniemi, Jyväskylä Journalist Heljä Salonen, Helsingfors
Rådet Leena Rosenberg, Kuopio Byråförvaltare Tuula Sapattinen, Kuopio
Product Owner Anne Samstén, Järvenpää Ledande socialarbetare YTM Arja Ryynänen, Esbo
Verksamhetsledare Susanna Sonninen, Helsingfors Hum. kand. Kirsi Niinimäki, Helsingfors
Sjuksköterska Eva-Maria Strömsholm, Vasa Landbruksföretagare Pentti Haapala, Ilmajoki
Styrelseledamot Yrjö Särkinen, Esbo Löjtnant, evp Ossi Haajanen, Sysmä
Avdelningsöverläkare Minna Tanner, Tammerfors Verkställande direktör Johanna Kestilä, Tammerfors
Verksamhetsledare Niina Turunen, Villlmanstrand Personalchef, OTK, KTM Titta Saksa, St Michel
Ledande överskötare Raili Valanne, Rovaniemi Specialist Jukka Melkko, Oulu
Lärare i vårdarbete Irja Väisänen, Joensuu Avdelningsskötare Raakel Ikonen, Outokumpu
Företagare Marko Yrttimaa, Vanda Produktexpert Tuija Salmi, Ebso
Överläkare Pia Österlund, Esbo Läkare Maarit Bärlund, Tammerfors

Styrelsen för Cancerföreningen i Finland

Ordförande: Professor Sirpa Leppä, Helsingfors

Vice ordförande:  Rauno Ihalainen, Tammerfors

table

Sjukhusråd Rauno Ihalainen, Tammerfors
Arbetshälsovårdsläkare Kari Jaakkola, Rautalampi
Överläkare Antti Jekunen, Vasa
Docent Jussi Koivunen, Uleåborg
Professor Sirpa Leppä, Helsingfors
TtM Susanna Mutanen, Jyväskylä
Chef Sari Raassina, Kuopio
Chef Arto Rantala, Kaarina
Bankdirektör (emeritus) Hannu Routamaa, Birkala
Expert Christer Strömbäck, Vasa
TtM Annikki Thodén, Helsingfors

Kommittén 2022:

Ordförande: Annikki Thodén

Regionala föreningen
Mellersta Finlands Cancerförening Jouko Hytönen (vice ordförande)
Kymmenedalens Cancerförening Hannu Poutanen
Österbottens Cancerförening Eva-Maria Strömsholm
Norra Savolax Cancerförening Liisa Väätäinen
Saimens Cancerförening Jouko Saramies
Canverföreningen i Satakunta Ari Grahn
 Patientföreningar
Finlands Mun- och Halscancerpatienter Timo Juhani Kujanpää
Bröstcancerföreningen – Europa Donna Finland Anne Samstén
Cancerpatienterna i Finland Leena Eloranta
Styrelsen för Cancerföreningen i Finland Annikki Thodén (ordförande)
Sekreterare Generalsekreterare Juha Pekka Turunen

Organisationskoordinator Kaisa Luhtala

Dessutom har Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen ett gemensamt finansutskott och arbetsutskott.

Finansutskott 2022:

Ombud Riitta Pyhälä, vice ordförande
Generalsekreterare Juha Pekka Turunen
Professor (emeritus) Eero Kasanen
Bankdirektör (emeritus) Hannu Routamaa 
Ledande expert Kari Varkila
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Jokila, sekreterare

Arbetsutskott 2021

Professor Klaus Elenius
Sjukhusråd Rauno Ihalainen
Akademiker Sirpa Jalkanen
Professor Eero Kasanen
Professor Sirpa Leppä
Generalsekreterare Juha Pekka Turunen