Förtroendevalda

Till delegationen för Cancerföreningen i Finland hör ordförande och 26 medlemmar samt lika många suppleanter. Av medlemmarna väljs elva bland de kandidater som de regionala föreningarna nominerat och tre bland de kandidater som patientföreningarna nominerat. Därtill väljs tolv andra medlemmar. Valet av suppleanter sker enligt samma mönster.

Cancerföreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls vartannat år. På årsmötet väljs för de följande två åren delegationens ordförande och hälften av medlemmarna som ersätter dem som står i tur att avgå.

Styrelsen för Cancerföreningen i Finland har tolv medlemmar som väljs av delegationen. Fyra styrelsemedlemmar byts ut varje år. De som står i tur att avgå kan om de så önskar och om delegationen godkänner det fortsätta under högst två tilläggsperioder, dvs. totalt nio år. Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Delegationen

Generaldirektör: Redaktör Riitta Pyhälä, Helsingfors

Kommerserådet Risto Korpela, Åbo, vice ordförande

Medlem Personlig suppleant
Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, Karis Insamlingschef Tapio Pajunen, Helsingfors
Vd. Kristiina Helenius, Helsingfors Chefredaktör Päivi Hietanen, Helsingfors
Ledande skötare SHJ (pens.) Leea Hiltunen, Raumo Sekreterare Raili Katajisto, Lohikko
Professor Helena Isoniemi, Helsingfors Professor Inkeri Elomaa, Sibbo
Militärläkare Kari Jaakkola, Rautalampi Jur.kand, vicehäradshövd. Arja Urpalainen, Taipalsaari
Psykolog Raija Jansson, Jyväskylä Diakon Jaana Muurikainen, Äänekoski
Kraft coach Jaana Keho-Kosonen, Esbo Chefredaktör Marja Aarnipuro, Helsingfors
Vd. Riikka Koivisto, Hämeenlinna Jur.kand, vicehäradshövd. Arja Urpalainen, Taipalsaari
Medicinalrådet Matti Juhola, Jyväskylä Docent Riikka Huovinen, Åbo
Kommerserådet Risto Korpela, Turku Avdelning overläkare Päivi Lähteenmäki, Åbo
Dr i hälsov. Pirkko Kouri, Kuopio Byråförvaltare Tuula Sapattinen, Kuopio
Vd. Soile Kuitunen, Helsingfors Överläkare Tuomo Alanko, Helsingfors
Dr. i filosofi Esko Kuusisto, Helsingfors Vd. Pekka Mustonen, Helsingfors
Senior Partner Marina Laakso, Helsinki Vd. Marko Parkkinen, Esbo
Verksamhetsledare Merja Lindqvist, Nådendal Ordförande Tuomo Mikkonen, Lahtis
Journalist Tiina Merikanto, Esbo Journalist Maarit Huovinen, Helsingfors
Pastor, arbetsledare Jussi Murtovuori, Helsingfors Verksamhetsledare Marika Aro, Helsingfors
Utvecklingledare Henna Myller, Joensuu Verksamhetsledare Suvi Jolkkonen, Lehmo
Överläkare Marja-Liisa Mäntymaa, Kotka Verksamhetsledare, THM Riitta Korhonen, Kotka
Ordförande Anu Niemi, Esbo Frivilligoperatör Heidi Vekkeli, Helsingfors
Ekonom Matti R. J. Niemi, Helsingfors Kandidat i juridik Hannu Tavio, Esbo
Stadkommerseråd Håkan Nordman, Wasa Primärskötare Aino Pihlajamäki, Lapväärtti
Motsvarande socialarbetare Pirkko Ollikainen, Tammerfors Idrottslärare Harri Merta, Tammerfors
Verksamhetrelationdirektor Susanna Sonninen, Helsingfors Hum. kand. Kirsi Niinimäki, Helsingfors
Expert Christer Strömbäck, Wasa Journalist Mardy Lindqvist, Helsingfors
Stadsekreterare Annikki Thodén, Helsingfors Vicehäradshövding Meeri Palosaari, Uleaborg

Styrelsen för Cancerföreningen i Finland

Ordförande: Vesa Kataja, Jyväskylä

Vicce ordförande: Professor Sirpa Leppä, Helsingfors

Rektor Seppo Aaltonen, Jyväskylä
Professor Mikael Fogelholm, Helsingfors
Professor Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Tammerfors
Affärsverksamhetledare Lassi Kurkijärvi, Helsingfors
Riksdagsledamot, LT Sari Raassina, Kuopio
TtM Annikki Thodén, Helsingfors
Verksamhetsområdets chef Arto Rantala, S:t Karins
Professor Taina Turpeenniemi-Hujanen, Uleåborg
Riksdagsrådet Matti Väistö, Joensuu
Lektor, TaM Juha Wirekoski, Kontiolahti

Dessutom har Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.