Tidningen Syöpä-Cancer

Syöpä-Cancer är Cancerorganisationernas tidskrift som ger aktuell och tillförlitlig information om förebyggande och behandling av cancer och om cancerforskning.

Tidningen utkommer fyra gånger om året och sänds till alla medlemmar i Cancerorganisationernas medlemsorganisationer. Chefredaktör för tidningen är docent Sirkku Jyrkkiö.

Också icke-medlemmar kan prenumerera på tidningen. Den årliga prenumerationsavgiften är då 40 euro.

Ändra dina egna kontaktuppgifter

Du kan också kontakta redaktionen för att ställa frågor eller ge feedback.

Kontaktuppgifter:

Redaktionschef Helena Hulkko
tfn 050 582 2211

Redaktionssekreterare Anu Kytölä
tfn 050 382 8968

toimitus@cancer.fi