Gå direkt till innehållet

Inledning

Med Cancerorganisationerna avses den helhet som utgörs av Cancerföreningen i Finland och dess 18 medlemsföreningar samt Cancerstiftelsen, där Finlands Cancerregister som upprätthålls av Cancerföreningen i Finland ingår. Cancerföreningen i Finland, som grundades 1936, är en av de största patient- och folkhälsoorganisationer i vårt land samt en nationell expertorganisation. Cancerstiftelsen, som grundades 1948, är Finlands största privata finansiär inom cancerforskning. Finlands Cancerregister, som grundades 1952, är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut som upprätthåller en databas om alla cancerfall konstaterade i vårt land från början av 1953.