Gå direkt till innehållet

Rehabilitering

Rehabilitering för cancerpatienter anordnas av Folkpensionsanstalten, Cancerorganisationerna och vissa sjukhus. Cancerorganisationernas rehabilitering ges som anpassningsträning i kursform. Dess syfte är att komplettera de offentliga rehabiliteringstjänsterna.

Anpassningsträningen ges av de regionala cancerföreningarna och vissa nationella patientorganisationer. Anpassningskurserna är avsedda för cancerpatienter och deras närstående. Syftet med kurserna är att ge den cancersjuka information om sjukdomen och stödja hans eller hennes och de närståendes fysiska, psykiska och sociala återhämtning. Ett syfte är också att förbättra den sjukas och de närståendes livskvalitet, livskontroll och förmåga att klara av vardagen trots sjukdomen.

Rehabiliteringskurser

Cancerorganisationernas mål är att alla cancersjuka ska få det stöd och den rehabilitering de behöver. Med ekonomiskt stöd från Veikkaus ordnar de regionala cancerföreningarna och de nationella patientorganisationerna årligen 40–50 kurser.

Dessutom erbjuder de rådgivning och kamratstöd.

Regionala cancerföreningarna och nationella patientorganisationerna

> Behandling av personuppgifter med kurser