Finlands viktigaste penningbidrag

Vi har en dröm. Vi vill leva i ett land där ingen dör i cancer. Ge ett bidrag nu. Genom att stöda forskningen kan vi nämligen besegra cancern för gott.

Patienthandböcker

Cancerpatienterna i Finland rf som hör till Cancerorganisationerna ger ut flera patienthandböcker.

En del av dem koncentrerar sig på en viss cancersjukdom, medan andra handlar om behandlingen av cancer och de livsförändringar som cancern medför. De finskspråkiga patienthandböckerna finns tillgängliga som e-publikationer. De kan också beställas i pappersformat. De svenskspråkiga patienthandböckerna finns tillgängliga endast som e-publikationer.

Patienthandböckerna kan laddas ner och beställas på Cancerpatienterna i Finland rf:s webbsida.

Patienthandböckerna