Gå direkt till innehållet

Internationell verksamhet

Cancerarbetet är internationellt, och särskilt forskningen och samarbetet mellan organisationerna får tyngd i verksamheten. Cancerorganisationerna har ett brett internationellt samarbete med olika organisationer, däribland forskningsorganisationer och myndigheter.

a. Nordic Cancer Union

Cancerorganisationerna är medlem i de nordiska cancerorganisationernas samarbetsorgan Nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union). Unionen stöder samnordisk cancerforskning och har gemensamma projekt för att bekämpa cancer.

b. Association of European Cancer Leagues

Föreningen är medlem i ECL (Association of European Cancer Leagues) som representerar Europas nationella cancerorganisationer. ECL främjar cancerförebyggandet genom att informera om det europeiska regelverket mot cancer (European Code Against Cancer) (på finska) och sprida bästa praxis inom rådgivning, patientstöd och rehabilitering. ECL har ett projekt kallat Access to Medicines på gång. Projektet syftar till att säkerställa tillgången till nödvändiga mediciner för alla cancerpatienter.

c. Union for International Cancer Control

Organisationen är medlem i Internationella cancerunionen (Union for International Cancer Control) och stöder särskilt unionens arbete för att stärka cancerbekämpningen i tillväxtekonomier.

d. Joint Action och andra EU-projekt

Som bäst deltar organisationen inom EU i två gemensamma åtgärder: Innovative Partnership Action Against Cancer iPAAC och Joint Action on Rare Cancers, JARC samt i forskningsprojektet Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, EU-topia.

e. Andra organisationer och nätverk

Cancerorganisationerna deltar också i annat internationellt samarbete via olika organisationer och nätverk. Föreningen är medlem bl.a. i organisationen Framework Convention Alliance (länk, på engelska: www.fctc.org) som talar för en internationell konvention för begränsning av rökning och i organisationen International Cancer Information Service Group (ICISG) som utvecklar högklassiga cancerrådgivningstjänster. Också Finlands Cancerregistret har ett brett internationellt samarbete.