Gå direkt till innehållet

Utmärkelser

Cancerorganisationerna delar ut utmärkelser och pris till personer som gjort förtjänstfullt cancerarbete.

Förtjänstmedaljer inom cancerförebyggande

Cancerföreningen i Finland delar ut förtjänstmedaljer i cancerbekämpning. Medaljerna beviljas av föreningens delegation på förslag av förtjänstmedaljskommittén. År 2016 beviljades följande förtjänstmedalj:

Förtjänstmedalj i guld för cancerbekämpning:

Förtjänstmedalj i silver för cancerbekämpning:

Seppo Aaltonen
Risto Erkkola
Seija Grénman
Päivi Hietanen
Hannu Jumppanen
Oili Kautto
Mikko Ketonen
Kari Markkula
Marja-Liisa Mäntymaa
Riitta Pyhälä
Loviisa Seppänen
Anne Vähäkylä-Aulo

Förtjänstmedalj i brons för cancerbekämpning:

Maria Heikkilä-Nyman
Vuokko Kauppinen
Kerstin Knip
Irma Lehtimaja
Aila Pietilä
Airi Rissanen
Kirsi Roos
Eija Saari
Kristina Vänskä

Pris för god klinisk forskning

Förvaltningsnämnden för Sakari Mustakallios fond inom Cancerstiftelsen beviljar priset God klinisk forskning till meriterade cancerforskare. Prissumman är 10 000 euro. Priset har delats ut fyra gånger: 2006 till professor Inkeri Elomaa, 2008 till docent Mikko Tenhunen, 2011 till professor Seppo Pyrhönen och 2013 till professor Heikki Joensuu.

Niilo Voipio-priset

Cancerstiftelsen beviljar Niilo Voipio-priset som erkänsla för vetenskaplig forskning i cancersjukdomar. Prissumman är 5 000 euro.
Niilo Voipio var generalsekreterare för Cancerföreningen i Finland 1949–1986.

Under 2000-talet har Niilo Voipio-priset delats ut fem gånger. De prisbelönta är professor Heikki Joensuu (2016), professor Kari Alitalo (2013), professor Jukka-Pekka Mecklin (2009), professor Matti Hakama (2006) och professor Albert de la Chapelle (2003).

Årets cancerläkare och årets cancersjukskötare

Cancerstiftelsen delar vartannat år ut prisen årets cancerläkare och årets cancersjukskötare. Prissumman för båda prisen är 5 000 euro. Senast delades prisen ut 2018. Priset som årets cancerläkare gick då till överläkaren Tora Bäckström (Åland). Priset som årets cancersjukskötare gick till cancersjukskötaren Kirsi Nummelin (Jyväskylä).