Gå direkt till innehållet

Utmärkelser

Cancerorganisationerna delar ut utmärkelser och pris till personer som gjort förtjänstfullt cancerarbete.

Förtjänstmedaljer inom cancerförebyggande

Cancerföreningen i Finland delar ut förtjänstmedaljer i cancerbekämpning. Medaljerna beviljas av föreningens delegation på förslag av förtjänstmedaljskommittén.

År 2019 beviljades följande förtjänstmedalj:

Förtjänstmedalj i guld för cancerbekämpning:

Förtjänstmedalj i silver för cancerbekämpning:

Professor Jaakko Kaprio
(Cancerföreningen i Finland)

Chefsöverläkare Vesa Kataja
(Cancerföreningen i Finland)

TtT Pirkko Kouri
(Norra Savolax Cancerförening)

Sjukvårdschef, THM Alpo Manninen
(Saimens Cancerförening)

Idrottsinstruktör Pirkko Rönkkö
(Cancerpatienterna i Finland)

Förtjänstmedalj i brons för cancerbekämpning:

Anna-Liisa Happonen
(Norra Savolax Cancerförening)

Ville Kakko
(Sydvästra Finlands Cancerförening)

Eija Laulaja
(Österbottens Cancerförening)

Veikko Mononen
(Norra Savolax Cancerförening)

Helena Mussalo-Rauhamaa
(Södra Finlands Cancerförening)

Helena Neuvonen
(Norra Savolax Cancerförening)

Maija Palmu
(Kymmenedalens Cancerförening)

Hannu Poutanen
(Kymmenedalens Cancerförening)

Sirpa Romppanen
(Norra Karelens Cancerförening)

Pris för god klinisk forskning

Förvaltningsnämnden för Sakari Mustakallios fond inom Cancerstiftelsen beviljar priset God klinisk forskning till meriterade cancerforskare. Prissumman är 10 000 euro. Priset har delats ut fyra gånger: 2006 till professor Inkeri Elomaa, 2008 till docent Mikko Tenhunen, 2011 till professor Seppo Pyrhönen och 2013 till professor Heikki Joensuu.

Niilo Voipio-priset

Cancerstiftelsen beviljar Niilo Voipio-priset som erkänsla för vetenskaplig forskning i cancersjukdomar. Prissumman är 5 000 euro.
Niilo Voipio var generalsekreterare för Cancerföreningen i Finland 1949–1986.

Under 2000-talet har Niilo Voipio-priset delats ut fem gånger. De prisbelönta är professor Heikki Joensuu (2016), professor Kari Alitalo (2013), professor Jukka-Pekka Mecklin (2009), professor Matti Hakama (2006) och professor Albert de la Chapelle (2003).

Årets cancerläkare och årets cancersjukskötare

Cancerstiftelsen delar årligen ut prisen årets cancerläkare och årets cancersjukskötare. Prissumman för båda prisen är 5 000 euro. Priset som årets cancerläkare 2022 gick till Siru Mäkelä från Helsingfors. Prisen som årets cancersjukskötare gick till Elina Kiviniemi från Tammerfors.