Gå direkt till innehållet

Erfarenhetsverksamhet

Erfarenhetsexperten delar med sig av sina erfarenheter till studerande och yrkeskunniga inom social- och hälsovården och andra intresserade.

Hos Cancerorganisationerna är erfarenhetsexperter utbildade frivilliga som själv har haft cancer eller är närstående till en tidigare cancerpatient. Erfarenhetsexperten delar med sig av sina erfarenheter till studerande och yrkeskunniga inom social- och hälsovården och andra intresserade. En erfarenhetsexpert erbjuder en synvinkel på vad det på individnivå betyder att bli sjuk och vad sjukdomen för med sig i en människas liv.

I Finland har man utvecklat en riksomfattande utbildning. Cancerorganisationerna är med i ett utbildningsnätverk som består av föreningar och förbund som representerar olika sjukdoms- och invalidgrupper.

Mera information om erfarenhetsverksamheten och kommande utbildningar hittar du på adressen http://www.kokemuskoulutus.fi/sv/

Du kan anmäla ditt intresse för att fungera som erfarenhetsexpert här.

Om du är intresserad av att bjuda in en erfarenhetsexpert för att berätta om sina erfarenheter t.ex. för studerande, ta kontakt till Tiiu Lohtari