Gå direkt till innehållet

Erfarenhetsverksamhet

Erfarenhetsaktören är en expert på erfarenhet, vars uppgift är att öka förståelsen och kunskapen hos yrkesverksamma, studenter och allmänheten inom olika områden. En erfarenhetsaktör erbjuder en synvinkel på vad det på individnivå betyder att bli sjuk och vad sjukdomen för med sig i en människas liv.

Hos Cancerorganisationerna är erfarenhetsaktörer utbildade frivilliga som själv har haft cancer eller är närstående till en tidigare cancerpatient. Erfarenhetsaktören kan vara med i planering eller utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Erfarenhetsaktörerna delar med sig av sina erfarenheter till studerande och yrkeskunniga inom social- och hälsovården och andra intresserade. Även privata företag kan bjuda in en erfarenhetsaktör för ovan nämnda uppgifter. Erfarenhetsaktörerna kan även uppträda i olika sammanhang. Hen kan öka den allmänna kunskapen hos allmänheten genom att samarbeta med media.

I Finland har man utvecklat en riksomfattande utbildning. Cancerorganisationerna är med i ett utbildningsnätverk som består av föreningar och förbund som representerar olika sjukdoms- och invalidgrupper.

Mera information om erfarenhetsverksamheten och kommande utbildningar hittar du på adressen kokemustoimintaverkosto.fi (på finska)

Du kan anmäla ditt intresse för att fungera som erfarenhetsaktör här.

Om du är intresserad av att bjuda in en erfarenhetsaktör för att berätta om sina erfarenheter t.ex. för studerande, ta kontakt till Tiiu Lohtari