Gå direkt till innehållet

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande och förebyggande av cancer hör till Cancerorganisationernas viktigaste mål. Genom sitt arbete eftersträvar organisationen att minska medborgarnas risk att insjukna i cancer och de skador som cancer förorsakar.

Rådgivning

Med Cancerorganisationernas rådgivning avses både den nationella rådgivningen och den rådgivning som medlemsorganisationerna tillhandahåller. Rådgivningen ger information och stöd åt cancerpatienterna, deras närstående och alla som oroar sig för cancer.

Frivilligverksamhet

Ju fler frivilliga Cancerorganisationerna har, desto bättre kan vi hjälpa de insjuknade och deras närstående. Om du vill hjälpa, kom med i Cancerorganisationernas frivilligverksamhet!

Rehabilitering

Rehabilitering för cancerpatienter anordnas av Folkpensionsanstalten, Cancerorganisationerna och vissa sjukhus. Cancerorganisationernas rehabilitering ges i kursform. Dess syfte är att komplettera de offentliga rehabiliteringstjänsterna.

Ekonomiskt stöd

Cancerorganisationerna stöder också cancerpatienter med ekonomiska bidrag.

Forskning och myndighetsansvar

Finlands Cancerregister och dess avdelning Massundersökningsregistret svarar för en ansenlig del av Cancerorganisationernas verksamhet. Cancerregistret är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Massundersökningsregistret planerar, utvecklar och utvärderar finländska cancerscreeningprogram.

Samhällspåverkan

Cancerorganisationerna utövar aktivt påverkansarbete i samhället. Samhällspåverkan är ett sätt för oss att genomföra vår vision ”Ett gott liv utan cancer och trots cancer”. Påverkansarbetet riktar sig å ena sidan till politiska beslutsfattare och tjänstemän och pågår å andra sidan också internt inom hälso- och sjukvårdssystemet och i olika typer av samarbetsstrukturer.

Cancerorganisationernas mål inför riksdagsvalet

Cancerorganisationer siktar i riksdagsvalet 2023 och i regeringsförhandlingarna enligt sin strategi på ett gott liv utan cancer och trots cancer. Därför har vi satt upp följande valmål:

Utmärkelser

Cancerorganisationerna delar ut utmärkelser och pris till personer som gjort förtjänstfullt cancerarbete.