Gå direkt till innehållet

Behandling av personuppgifter enligt avtal i frivilligsarbete

Cancerföreningen i Finland ry samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du kan bli identifierad. Personuppgifterna du lämnar sparas i WordPress-systemets databas.

Du ombeds lämna in följande personuppgifter som obligatoriska: namn, adress och telefonnummer. Du kan också uppge din e-postadress och berätta hurdant frivilligarbete du är intresserad av.  Personuppgifterna antingen sparas i Cancerföreningen i Finlands register över erfarenhetsaktörer eller förmedlas till en regional cancerförening eller en nationell patientorganisation.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna erbjuda dig frivilligverksamhet, t.ex. som stödperson. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett avtal om frivillighet.

De uppgifter som du lämnat behandlas på Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen endast av de personer som på grund av sitt arbete har rätt till det. De som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt.

Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att kontakta antingen Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

De uppgifter du lämnat kompletteras inte ur andra källor.

Dina personuppgifter överförs högst till en regional cancerförening eller nationell patientorganisation.

Dina personuppgifter bevaras tills någon tar kontakt med dig och ni kommer överens om ett möte för att diskutera frivilligverksamheten. Om du beslutar dig att komma med i verksamheten, införs uppgifterna om dig i frivilligregistret hos den regionala cancerförening eller nationella patientorganisation, där du börjar som frivillig. Uppgifterna används för koordinering av frivilligverksamheten.

Du har rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen av personuppgifterna
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat.

 

I första hand kan du utöva dina rättigheter skriftligt per e-post eller brev, men ta reda på praxis på respektive förenings webbplats. Den regionala cancerföreningen, den nationella patientorganisationen eller Cancerföreningen i Finland sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 56 66700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry och/eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Jaana Ruuth, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 493 1701, Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, Helsingfors eller kontaktpersonen vid den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 4647028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.