Gå direkt till innehållet

Behandling av personuppgifter på basis av samtycke när du har gett oss respons

Cancerföreningen i Finland samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du eventuellt kan bli identifierad. Personuppgifterna du lämnar sparas först i WordPress-systemets databas.

Den personuppgift som du ombeds lämna är din e-postadress. Du kan frivilligt uppge ditt namn. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna svara på din respons. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.

De uppgifter som du lämnat behandlas på Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen endast av de personer som på grund av sitt arbete har rätt till det. De som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt.

Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att kontakta antingen oss eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

De uppgifter du lämnat kompletteras inte ur andra källor.

Dina personuppgifter överförs inte utanför EU eller till internationella organisationer.

Dina personuppgifter sparas tills vi har svarat på din respons.

Du har också rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen av personuppgifterna.

 

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligt per e-post eller brev eller genom att personligen besöka Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen dit dina uppgifter har förmedlats. Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller den nationella patientorganisationen sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 56 66700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Jaana Ruuth, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 493 1701, Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, Helsingfors eller kontaktpersonen vid den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen, tapio.luostarinen@cancer.fi

050 4647028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.