Gå direkt till innehållet

Behandling av personuppgifter i rådgivninstjänsten

Den riksomfattande rådgivningstjänsten är en rådgivningstjänst som Cancerorganisationerna upprätthåller för alla som har frågor om cancer eller behöver stöd för att klara av en cancersjukdom.

Man kan ta kontakt anonymt, om man vill. Personalen vid rådgivningstjänsten kräver inte sådana personuppgifter på basis av vilka den som tar kontakt kan identifieras.

Personalen vid rådgivningstjänsten svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt. Dina personuppgifter sparas i databasen för Cancerföreningen i Finlands rådgivningstjänster. Du kan återta ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst genom att skicka e-post till adressen neuvonta(at)cancer.fi. Rådgivningen är konfidentiell: rådgivningsskötarna har tystnadsplikt. Endast rådgivningsskötarna har rätt att läsa meddelandena.

Rådgivningstjänsten svarar på meddelandet antingen per e-post eller per telefon. Den som tar kontakt uppger antingen sin e-postadress eller sitt telefonnummer för svaret. De uppgifter som lämnas på blanketten sparas i WordPress-systemets databas, där personalen vid rådgivningstjänsten plockar meddelandet.

Utöver rätt att återta ditt samtycke har du rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen
  • göra invändningar mot behandlingen.

Uppgifter om den som tar kontakt utlämnas inte till utomstående och används inte heller för annat ändamål. Rådgivningstjänsten följer tjänstens nyttjandegrad genom att räkna antalet kontakter dagligen, men siffrorna används enbart för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Direktör för hälsoavdelningen Juha Heino, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors. juha.heino@cancer.fi tfn 050 3866221

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen tapio.luostarinen@cancer.fi tfn 050 4647 028