Gå direkt till innehållet

Lausunto arpajaislain muuttamisesta

Lausunto sisäministeriölle
Viite VN/6327/2022

Arpajaislain uudistaminen

 

Syöpäjärjestöt pitää arpajaislain uudistamista ja järjestöjen uutta rahoitusmallia merkittävänä uudistuksena. On tärkeä varmistaa, että rahoitus ei jatkossa muutu ennakoimattomaksi. Järjestöjen perustoiminnan vakaa rahoitus on olennainen pohja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimivuudelle. Tässä uudistuskokonaisuudessa tulee luoda rahoituspohjalle riittävät suojaavat mekanismit.

Esitetyt arpajaislain muutokset toteuttavat pääsääntöisesti hyvin parlamentaarista yhteisymmärrysmuistiota. Haluamme painottaa uudistukseen liittyen muutamaa seikkaa:

Parlamentaarinen neuvottelukunta

Pidämme tärkeänä, että samassa yhteydessä, kun arpajaislakia uudistetaan, tehdään päätökset myös parlamentaarisesta neuvottelukunnasta, josta on linjattu yhteisymmärrysmuistiossa. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata kustannustason kehitystä ja avustettavan toiminnan rahoituksen vakautta. Koska on syytä olettaa, että rahoituksen siirtäminen osaksi normaalia budjettirahoitusta lisää rahoituksen epävakaisuutta ja jopa isoja, äkkinäisiä rahoitustason muutoksia, parlamentaarinen neuvottelukunta olisi tärkeä vakauttava tekijä.

Yhteinen avustuskeskus

Pidämme kannatettavana parlamentaarisen yhteisymmärrysmuistion ajatusta siitä, että kaikkien edunsaajien yhteisen avustuskeskuksen hyödyt, haitat ja toimintaedellytykset selvitetään. Yhteinen avustuskeskus vahvistaisi yhtenäisiä käytäntöjä kaikelle avustustoiminnalle, lisäisi järjestöjen välistä yhdenvertaisuutta sekä loisi paremmat mahdollisuudet laaja-alaiselle, eri toiminta-aloja ja sektoreita yhdistävälle järjestötoiminnalle.

Tämän yhteisen avustuskeskuksen perustamiseksi tulisi mahdollisimman pian käynnistää selvitystyö, jotta keskus voitaisiin perustaa osana rahoitusjärjestelmän uudistamista. Tulevaan arpajaislakiin se ei luonnollisesti kuuluisi.

Rahapeliasiain neuvottelukunta ja Veikkaus Oy:n hallintoneuvosto

Pidämme tärkeänä, että, toisin kuin esitysluonnoksessa, Veikkauksen hallintoneuvostossa ja rahapeliasiain neuvottelukunnassa säilyy edelleen järjestöedustus. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tuovat hallintoneuvostoon ja neuvottelukuntaan peliriippuvuuteen ja pelihaittojen torjumiseen liittyvää osaamista, mille on tarve. Lisäksi näemme, että järjestöjen edustus Veikkauksen hallintoneuvostossa ei johdu niiden asemasta edunsaajina vaan se pohjautuu rahapeliyhteisöjen yhdistymissopimukseen.

 

Helsingissä 19.5.2022

Juha Pekka Turunen
pääsihteeri
Syöpäjärjestöt

 

Lisätiedot:

Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, juhapekka.turunen@cancer.fi, 050 511 3757

Sini Terävä, yhteiskuntasuhdepäällikkö, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083