Gå direkt till innehållet

Seulonta-asiantuntijat: Suolistosyövän seulontaohjelma tulee käynnistää suunnitellusti

Suomen on tärkeä käynnistää valtakunnallinen suolistosyövän seulontaohjelma suunnitellusti vuoden 2022 alusta. Me alueellisten syöpäkeskusten (FICAN) ja Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat toivomme, että valtioneuvosto pitää hallitusohjelmaan kirjatun päätöksen voimassa syyskuun budjettiriihessä ja että Suomen seulontaohjelmat saatetaan vihdoin ajan tasalle.

Paksu- ja peräsuolisyöpään eli suolistosyöpään sairastuu vuosittain noin 3400 ihmistä. Vuosittain suolistosyöpään kuolee noin 1300 ihmistä.[1] Paksu- ja peräsuolisyövät ovat Suomen toiseksi yleisimpiä syöpiä sekä miehillä että naisilla.

Syöpäseulonnoilla on mahdollista joko löytää syövän esiasteita tai löytää syöpä varhaisvaiheessa. Suolistosyövän seulonnalla on mahdollista tehdä nämä molemmat. Suolistosyövällä on usein selkeä esiaste, adenooma, joka näkyy seulonnassa. Kun adenoomat poistetaan, uusien syöpätapausten määrää voidaan vähentää. Lisäksi syöpä voidaan havaita seulonnassa varhemmin kuin oireiden perusteella. Näin paranemisennuste on parempi ja usein kevyemmät hoidot riittävät.

Suolistosyövän seulonnan vaikuttavuudesta on selkeä tieteellinen näyttö.[2] Euroopan unioni on suositellut suolistosyövän seulonnan käynnistämistä jäsenmaissaan vuodesta 2003 saakka.[3] Suolistosyöpää seulotaan Euroopassa laajalti, muun muassa Tanskassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa.

Suolistosyövän kokonaiskustannusten vuonna 2018 on arvioitu olleen noin 113 miljoonaa euroa. Hoitokustannuksiltaan suolistosyöpä on yksi kalleimmista syöpähoidoista.[4] Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen maksaa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Seulontaohjelman toimiessa täysimääräisenä kokonaiskustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa vuosittain.[5]

Seulonnassa löydetyn suolistosyövän hoitokustannukset ovat noin 20 % matalammat kuin muulla tavoin löydetyn syövän.[6] Seulontaohjelmalla on mahdollista ehkäistä syöpiä, vähentää kuolemia sekä säästää terveydenhuollon kustannuksia.

Suomessa on ollut keväästä 2019 alkaen käynnissä suolistosyövän seulontakokeilu. Kokeilussa on tällä hetkellä mukana 12 kuntaa. Kokeilussa löydettiin vuonna 2019 yhteensä yli 250 syöpää ja adenoomaa. Osallistumisaktiivisuus on ollut erinomainen: noin 80 prosenttia.

Suolistosyövän seulontaohjelma on lääketieteellisesti perusteltu ja kustannusvaikuttava uudistus suomalaiseen terveydenhuoltoon. Se vahvistaa terveydenhuollon painopisteen siirtoa raskaista korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen vaiheen palveluihin. On erittäin suositeltavaa, että suolistosyövän seulontaohjelma käynnistetään mahdollisimman pian.

Helsingissä 20.8.2020

Annika Auranen, gynekologisen syövänhoidon erikoislääkäri, dosentti, FICAN Mid, Kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän puheenjohtaja

Vesa Kataja, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, FICAN East, dosentti

Jussi Koivunen, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, FICAN North, dosentti

Tytti Sarkeala, FT, seulontajohtaja, Suomen syöpärekisteri

Pia Vihinen, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, FICAN West, dosentti

Anni Virtanen, LT, vastaava lääkäri, Suomen syöpärekisteri, FICAN South

 

[1] Suomen syöpärekisterin Syöpä 2018 -raportti.

[2]Lauby-Secretan ym. The IARC Perspective on colorectal cancer screening. NEJM 2018.

[3] Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening.

[4] Nordic Health Care Group, Syöpäsäätiö: Syövän kustannukset Suomessa https://syopa.azurewebsites.net/home/run?reportid=96b30451-1be3-42a8-9b75-62248531b428&groupid=bbae2e7e-5577-4070-a901-bd5456df5629

[5] Suomen Syöpärekisterin laskelmat.

[6] Suvi Mäklin ym. Five-year hospital costs of colorectal cancer in a randomised health services study on colorectal cancer screening. Julkaisematon käsikirjoitus.