Gå direkt till innehållet

Syöpähoitajilla on oltava kirjaamisoikeus Kansalliseen lääkityslistaan

Syöpälääkehoidot toteutetaan Suomessa terveydenhuollon rajallisilla resursseilla yhteistyössä syöpälääkärien ja syöpälääkehoitoon erikoistuneiden sairaanhoitajien kanssa. Syöpälääkärit päättävät syöpälääkehoidon aloittamisesta yhdessä potilaan kanssa ja laativat syöpälääkemääräykset sairaaloiden tietojärjestelmiin. Syöpäsairaanhoitajat kirjaavat syöpälääkkeet lääkityslistoille hoitoa toteuttaessaan.

Syöpäsairaanhoitajille ei tällä hetkellä esitetä kirjaamisoikeuksia Kansalliseen lääkityslistaan. Syöpäjärjestöt pitää kansallisen lääkityslistan käyttöönottoa tärkeänä, mutta syövänhoidon onnistumisen kannalta on selkeä riski, jos Kansalliseen lääkityslistaan saavat tehdä muutoksia vain lääkäri tai lääkkeen määräämisoikeuden omaava hoitaja.

Syöpäjärjestöt huomauttaa, että yhä suurempi osa syöpälääkehoidosta on suun kautta toteutettavia ja potilas annostelee ne itse kotona. Syöpälääkehoidossa oikein tehdyn annostelun merkitys korostuu. On potilasturvallisuusriski, jos Kansalliselle lääkityslistalle ei pystytä ajantasaisesti kirjaamaan syöpälääkkeitä ja niihin liittyviä annostelutietoja hoitajilta puuttuvien kirjaamisoikeuksien vuoksi.

Tällä hetkellä riskit tulevat esiin esimerkiksi potilaan joutuessa lääkehaittojen vuoksi päivystykseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien integraation puutteen vuoksi päivystyksellä ei välttämättä ole tietoa potilaan sen hetkisen syöpälääkityksen tilanteesta.

– Syöpälääkehoito pysähtyy, jos syöpäsairaanhoitajilla ei ole oikeutta kirjata muutoksia Kantaan. Olisi omituista resurssien haaskaamista, että tarvittaisiin lisää syöpälääkäreitä vain tekemään lääkekirjauksia. Tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja määrittelyiden muuttamista Kansalliseen lääkityslistaan, jotta sairaanhoitajat saavat tärkeän kirjaamisoikeuden, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan syövänhoidon vastuualueen ylilääkäri Maarit Bärlund.

Lisäksi tulisi panostaa korkean riskin lääkehoidon, kuten syöpälääkehoidon, tietojärjestelmien integraatioon.

– Syöpäsairaanhoitajilla on vahva osaaminen syöpähoidon yksilöllisessä toteutuksessa, minkä ansiosta hoitojen haitat ovat vähäisempiä ja syöpäpotilaiden elämänlaatu on parempi, arvioi Tampereen yliopistollisen sairaalan syövänhoidon vastuualueen ylihoitaja Kaija Leino.

Syöpäjärjestöt vaatii, että käynnissä olevassa Kansallisen lääkityslistan säädösvalmistelussa myönnetään syöpäsairaanhoitajille kirjaamisoikeus Kantaan.

Kansallisen lääkityslistan kehittämistyötä on tehty Kanta-palveluiden järjestämissä työpajoissa. Niiden osalta Syöpäjärjestöt kiittää siitä, että työpajoissa on ollut mukana myös syöpälääkäreitä. Kansallisen lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönotot alkavat 15.3.2022.