Gå direkt till innehållet

Coronaåren har inte ökat dödligheten i cancer – åtminstone inte än

Finlands Cancerregister har i dag publicerat statistikrapporten Cancer 2022 och där utvärderas för första gången coronaviruspandemins inverkan på dödligheten i cancer. Redan tidigare har det framgått att tusentals fall av cancer blev odiagnostiserade under coronapandemin.

Det underskott i antalet nya cancerfall som coronapandemin orsakade har fortfarande inte täckts avslöjar den senaste cancerstatistikrapporten från Finlands Cancerregister.

Under 2020 blev uppskattningsvis 1 600 cancerfall oupptäckta, och under 2021 upptäcktes 900 färre nya fall än väntat. Nu bedömer Cancerregistret att det fortfarande 2022 blev 1 000 nya cancerfall oupptäckta.

– Underskottet tros bero på att cancerdiagnoserna har dragit ut på tiden. Detta befaras leda till att tumörer upptäcks i ett mer avancerat skede och är svårare att behandla, vilket så småningom kan återspeglas i en ökning av cancerdödligheten, säger Karri Seppä, forskningschef vid Finlands cancerregister.

Cancerregistrets uppskattningar av den felande mängden upptäckta cancerfall baseras på en jämförelse av antalet upptäckta cancerfall med en prognos baserad på tidigare incidenstrender. I uppskattningarna har de underskott beaktats som orsakas av typiska förseningar i cancerregistreringen.

I år gjorde Cancerregistret för första gången också en utvärdering av coronapandemins inverkan på dödligheten i cancer.

– Inga betydande förändringar i cancerdödlighet observerades under 2020–2022, och antalet dödsfall i alla cancersjukdomar sammanlagt låg nära prognosen. En noggrannare utvärdering av dödlighetstrenderna för enskilda cancerformer kräver ytterligare utredningar, och det måste också beaktas att en treårig granskningsperiod är mycket kort, säger Seppä.

Antalet fall av tarmcancer har ökat mest

Totalt diagnostiserades 37 268 nya cancerfall och 13 287 dödsfall i cancer under 2022. De vanligaste cancerformerna var prostatacancer, bröstcancer och tarmcancer.

–Jämfört med året innan skedde den största ökningen i antalet nya fall av tarmcancer. Nu diagnostiserades mer än 4 000 nya fall. Ökningen på fem procent förklaras delvis av att det har införts screening för tarmcancer och tack vare screeningen upptäcks cancern i ett tidigare skede.

Mer information

Forskningschef Karri Seppä 050 441 8556, karri.seppa@cancer.fi

Kommunikationsspecialist Nina Airisto, tfn 050 560 4334, nina.airisto@cancer.fi

Cancer 2022 – statistikrapport om cancerfall