Gå direkt till innehållet

Det lönar sig för cancerpatienter att ta coronavaccinet

Åldern är den största riskfaktorn för allvarlig coronavirussjukdom.  Dessutom finns det många sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronasjukdom, och en av dem är cancer.

Cancerpatienter under aktiv behandling hör till den riskgrupp som vaccineras först, eftersom cancer klassificeras som en sjukdom som mycket kraftigt predisponerar för allvarlig coronavirusjukdom.

Denna grupp börjar vaccineras så fort man är klar med vaccinationerna av dem som är över 70 år, enligt nuvarande bedömning i början av april. Cancerpatienter som är över 70 år får alltså vaccinet redan tidigare på grund av sin ålder.

– Det lönar sig för cancerpatienter att ta coronavaccinet, eftersom studier visar att dödligheten i coronasjukdom är klart större för dem än för andra, betonar generalsekreteraren för Cancerorganisationerna Sakari Karjalainen.

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd var risken att dö för finländska cancerpatienter i åldern 20–69 år som insjuknade i corona vid hematologisk cancer dubbelt större och vid andra cancerformer mer än fem gånger större än för personer utan cancer.

Till den riskgrupp av cancerpatienter som vaccineras först hör de som har en cancer som kraftigt försämrar immunsystemets funktion (t.ex. vissa former av leukemi och lymfom) eller som är i sådan aktiv cancerbehandling som kraftigt försvagar immunförsvaret. Till den gruppen hör också personer som får sådan läkemedelsbehandling för cancer som försvagar immunförsvaret i syfte att bromsa cancersjukdomen eller i palliativt syfte, samt personer vars läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret kraftigt avslutats för högst 6 månader sedan.

Till gruppen hör inte personer vars cancer har behandlats enbart kirurgiskt eller som får sådan behandling som inte påverkar immunförsvaret, till exempel enbart hormonell adjuvant terapi vid bröstcancer.

Det har inte beskrivits några särskilda risker hos cancerpatienter av vaccinationen. I Finland är det dock praxis med en månads karenstid vid immunterapi.

Vaccinationstakten beror på hur snabbt vi får vacciner till Finland. Information om sin egen vaccinationstidpunkt får man hos sin hemkommun.

 

Ytterligare information:

Sakari Karjalainen, generalsekreterare, tfn 0400 818 910
Maarit Rautio, kommunikationsexpert, tfn 040 5491003