Gå direkt till innehållet

Allt flera unga kvinnor som överlevt cancer genomgår barnlöshetsbehandlingar

Ny forskning, utförd av Finlands Cancerregister och Helsingfors Universitet, visar att kvinnor som överlevt cancer i barn- och ungdomen oftare genomgår barnlöshetsbehandlingar jämfört med andra kvinnor.

Cancerbehandlingen kan skada äggstockarna, vilket ofta leder till att mängden äggfolliklar minskar och att deras utveckling störs. Det är sedan tidigare känt att kvinnliga canceröverlevare får färre barn än övriga kvinnor. Enligt nya forskningsresultat, tvingas kvinnliga canceröverlevare oftare genomgå barnlöshetsbehandlingar för att bli gravida. ”Vår forskning visar att canceröverlevare genomgår provrörsbefruktningar dubbelt så ofta som sina friska systrar”, säger Johanna Melin som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och gör sin doktorsavhandling i ämnet. I doktorsavhandlingen jämförde man provrörsbefruktningar hos canceröverlevare gjorda före 2000-talet med sådana som gjorts under 2000-talet och såg att mängden behandlingar hade mer än tredubblats.

Graviditeten och förlossningen går oftast bra

Med hjälp av födelseregistret undersöktes i avhandlingen också de kvinnliga canceröverlevarnas graviditeter och förlossningar. Johanna Melins doktorsavhandling bekräftar tidigare forskningsresultat om att graviditeterna och förlossningarna oftast löper komplikationsfritt hos canceröverlevare.

I avhandlingen fann man en ökad risk för tidig förlossning hos canceröverlevare, vilken troligtvis kan förklaras med sjukdomar eller tillstånd som drabbar den gravida, blivande mamman. Till exempel ledde blödningar under graviditeten och graviditetsförgiftning hos canceröverlevare oftare till för tidig förlossning jämfört med en kvinnlig kontrollgrupp.

Canceröverlevarna hade en 17% högre risk för igångsättning av förlossningen, och graviditeten slutade 36% oftare i planerat kejsarsnitt jämfört med canceröverlevarnas syskon. En förklaring kan vara att förlossningsrädsla var mer än dubbelt så vanligt hos canceröverlevare jämfört med den kvinnliga kontrollgruppen.

”Riskerna förknippade med graviditeter och förlossningar var ändå små hos canceröverlevare och rätt lika jämfört med de friska systrarna och kontrollgruppen. Överlag kan man konstatera att även canceröverlevare oftast kan föda sina barn tryggt, säger Johanna Melin.

Barnlöshetsbehandlingar ökar inte risken för förnyad cancer

”Vår studie visar att det skett en förändring och att canceröverlevare nuförtiden i större utsträckning än tidigare får barnlöshetsbehandlingar. Även forskningen kring fertilitetsbevarande åtgärder i samband med cancerbehandlingen är aktiv och troligen kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och våga grunda familj”, konstaterar Johanna Melin.

Tack vare moderna cancerbehandlingar överlever numera mer än 80% av dem som insjuknat i cancer som barn, ungdomar eller som unga vuxna. I sin avhandling har Johanna Melin kartlagt över 24 000 kvinnor som insjuknat i cancer i åldern 0-39 år. Som kontrollgrupp användes canceröverlevarnas systrar eller kvinnor i samma ålder, som inte insjuknat i cancer.

Avhandlingen baserar sig på information från Finlands Cancerregister, Födelseregistret och FPAs register för läkemedelsersättningar. Bland annat Cancerstiftelsen, Gyllenbergs stiftelse och Ida Montins stiftelse har finansierat avhandlingen. Den granskas fredagen den 17.5.2019 klockan 12.00, på Haartman-institutet, Helsingfors universitet.

Johanna Melin har avlagt sin specialistläkarexamen vid Helsingfors Universitet och bor i Vanda tillsammans med sin familj.

Mera information:

Johanna Melin, johanna.melin@cancer.fi